Puteți să vă Iubiți?

Avantaj și Singurătate

8c64f23430b96d146417f067c1dd8358.jpgRaphael Awen
19 Octombrie 2017

 

Scopul dramei este acela de a crește conștiința. Punctul întregii conștiințe este iubirea.

Provocarea inerentă este totuși că, odată ce conștiința este ridicată, ea renunță la dramă, după ce a primit dorința de a se trezi la iubire și o singurătate adâncă sau o goliciune poate fi lăsată în locul ei dacă iubirea nu are rădăcini și nu este împărtășită cumva. Continue reading “Puteți să vă Iubiți?”

Advertisements

Can YOU Love Yourself?

Ahead Of The Pack And Lonely

By Raphael Awen
October 19, 2017

The point of all drama is to raise consciousness. The point of all consciousness is love.

The inherent challenge though is that once consciousness is raised, it divests of the drama, having received the intended awakening to love and a deep loneliness or emptiness can be left in its place if the love is not rooted and shared somehow. Continue reading “Can YOU Love Yourself?”

O Străfulgerare Bruscă de Intuiție Divină

Luna Nouă în Balanță – O Străfulgerare Bruscă de Intuiție Divină

1156ea035750c5a6f5e097ba2a7ac7acAstro Butterfly
October 18, 2017

Fiecare lună nouă este specială, dar această Lună Nouă în Balanță este cu adevărat specială. De ce este? Pentru că este EXACT opusul lui Uranus, planeta revoluțiilor, surprizelor, planeta de a fi corect tu față de propriul sine.

Mai exact, Luna Nouă in Balanță are loc pe 19 octombrie la 26 ° 35 ‘in Balanță, in timp ce Uranus este la 26 ° 31’ in Berbec. Opoziția dintre Luna Nouă și Uranus se află într-un orb de 0 ° 04 ‘. Foarte rar, avem o configurație atât de apropiată care apare în același timp cu o Lună Nouă. Continue reading “O Străfulgerare Bruscă de Intuiție Divină”

A Sudden Flash Of Divine Insight

New Moon in Libra – A Sudden Flash Of Divine Insight

Astro Butterfly
October 18, 2017

Every new moon is special, but this particular New Moon in Libra is truly special. Why that? Because it is EXACTLY opposite Uranus, the planet of revolutions, surprises, the planet of being true to one’s self.

More exactly, the New Moon in Libra takes place on October 19th at 26°35’ in Libra while, Uranus is at 26°31’in Aries. The opposition between the New Moon and Uranus is within an orb of 0°04’. Very rarely we have such a close configuration occurring at the same time with a New Moon. Continue reading “A Sudden Flash Of Divine Insight”

Fericirea Înseamnă a Fi Văzut

Fericirea Înseamnă a Fi Văzut

fa7e244e18dd53ac5e48c58db33965d7Natalie Donohoe
11 Iulie 2017  

A fi văzut nu este ușor.

Noi facem lucruri pentru a-i face pe oameni să ne observe, ne îmbrăcăm, ne punem machiajul, dar apoi ne dezbrăcăm personalitățile.

Ne aplecăm, ca să fim plăcuți de alții. Continue reading “Fericirea Înseamnă a Fi Văzut”

HAPPINESS Means Being SEEN

HAPPINESS MEANS BEING SEEN

Natalie Donohoe
July 11, 2017    

Being seen isn’t easy.

We do things to our appearance to get people to notice us, we dress up, we put on makeup, but then we dress down our personalities.

We water ourselves down so that we might be more palatable to others. Continue reading “HAPPINESS Means Being SEEN”