Promovare la IUBIRE

Promovare la IUBIRE
627a871ece158b5adb83df9fc7d04937.jpg

Megan Mulligan
March 20, 2018

Tot ceea ce știu cu adevărat se află în fața nasului meu.

Privind în afara ferestrei bucătăriei mele, sunt sigură că ce văd este adevărat. Că inima fiecărei materii este în acest moment, iar mintea este ceea ce se află în afară. Căci mintea, atât de pură și puternică în stăpânirea ei, aleargă aiurea atunci când este folosită greșit. Iar această folosire greșită, din vina nimănui sau din cauza unei singure apariții, este rădăcina vinei și mizeriei de sine. Condițiile vieții trecute, cel puțin, au hrănit acest lucru. Continue reading “Promovare la IUBIRE”

Advertisements

Upgrade To LOVE

Upgrade To LOVE

627a871ece158b5adb83df9fc7d04937

Megan Mulligan
March 20, 2018

All I really know is at the tip of my nose.

Gazing outside my kitchen window, I’m sure this is true. That the heart of each matter is in the moment, and the mind is what lies outside. For the mind, so pure and strong in its mastery, runs amok when misused. And this misuse, by no one’s fault or single occurrence, is the root of so much blame and self-misery. The conditions of past lifetimes, at least, feeding us this line. Continue reading “Upgrade To LOVE”

An Nou Astrologic Fericit!

Soarele Intră în Berbec — Echinoxul (20 Martie 2018)

An Nou Astrologic Fericit!

Sunteți un Nemuritor care merge pe Marginea Tăioasă a Drumului, cale cunoscută sub numele de Dharma-Karma. Toate zilele de ieri și toate zilele voastre de mâine, toate se întâlnesc aici în acest Șuvoi de Împlinire … Continue reading “An Nou Astrologic Fericit!”

Happy Astrological New Year!

Sun Enters Aries — The Equinox (March 20, 2018)

Happy Astrological New Year!

You are an Immortal who walks along the Razor’s Edge of Spirt, the pathway known as Dharma-Karma. All your Yesterdays and all your Tomorrows too, all of them meet here in this Fulcrum of Fulfillment… Continue reading “Happy Astrological New Year!”

Diferența dintre Suflete Pereche și Parteneri de Viață

Diferența dintre Suflete Pereche și Parteneri de Viață

Tanaaz

soulmates and life partners

Suflet Pereche: Cineva care este aliniat cu sufletul vostru și este trimis să vă provoace, să vă trezească și să agite diferite părți ale voastre pentru ca sufletul vostru să treacă la un nivel superior al conștiinței și la conștientizare. Odată ce lecția a fost învățată, de obicei se produce separarea fizică. Continue reading “Diferența dintre Suflete Pereche și Parteneri de Viață”

The Difference Between Soulmates and Life Partners

The Difference Between Soulmates and Life Partners

Tanaaz

soulmates and life partners

Soul Mate: Someone who is aligned with your soul and is sent to challenge, awaken and stir different parts of you in order for your soul to transcend to a higher level of consciousness and awareness. Once the lesson has been learnt, physical separation usually occurs. Continue reading “The Difference Between Soulmates and Life Partners”

Amintește-ți Cine Ești

Amintește-ți Cine Ești și Lasă mai Multă Lumină să Strălucească67271f20468995e76b046b51af8457c0

Lauren Marie 
March 16, 2018

După ce ai umblat adânc în focurile propriei distrugeri,
Ai apărut.
Ai mutat munți, pământul tremurând sub tine, lăsând tsunami în urma ta
Și ai eliberat ani de teamă din corpul tău
Uneori liniștit
Uneori violent, Continue reading “Amintește-ți Cine Ești”

Remember Who YOU Are

Remember Who YOU Are, and Let More Light Shine In

Lauren Marie 
March 16, 2018

After walking headlong into the fires of your own destruction
You have emerged
You moved mountains, ground shaking beneath you, tsunamis in your wake
And released years of fear from your body
Sometimes quietly
Sometimes violently, Continue reading “Remember Who YOU Are”