Lumina pe care Tu o Vezi

Heavenletter #1774
Published on: Septembrie 29, 2005

http://heavenletters.org/heavenletters-romania

God said:

Lasă să fie lumină. N-am spus Lasă să fie vai. Am spus Să fie lumină. Și așa te-am trimis pe Pământ să-l luminezi. Nici un alt motiv. Ce alt motiv ar putea exista?

Atunci când lași lumina ta să strălucească, urmezi voința Mea. Strălucește că trebuie. Strălucește că vrei.

Strălucești lumina ta, nu pentru tine, ci pentru iluminarea lumii. Lumea are nevoie ca lumina ta să strălucească. Nu poți străluci lumina altcuiva. Numai a ta proprie. Cu toate acestea, lumina ta aprinde alte lumini. Acesta e modul în care aceasta funcționează. Continue reading “Lumina pe care Tu o Vezi”

The Light You See

Heavenletter #1774
Published on: September 29, 2005

God said:

Let there be light. I did not say Let there be woe. I said Let there be light. And so I sent you to Earth to brighten it. No other reason. What other reason could there be?

When you let your light shine, you are following My will. Shine it you must. Shine it you will.

You shine your light, not for yourself, but for the enlightenment of the world. The world needs your light to shine. You cannot shine anyone else’s light. Only your own. Yet your light sets off other lights. That’s how it works. Continue reading “The Light You See”

Lucruri Care se întâmplă Când Sunteți Lucrător în Lumină

4 Lucruri Care se întâmplă Când Sunteți Lucrător în Lumină

GOSTICA

Doamnelor și domnilor, înainte să începem acest articol, aș dori să vă pun o întrebare simplă – sunteți un lucrător în lumină sau cunoașteți pe cineva care este? Dacă răspunsul este da, atunci vă rog să le arătați respect și să le onorați darurile pentru că fără lucrătorii în lumină planeta noastră ar fi mult mai întunecată.

Lucrătorii în lumină arată drumul pentru toți. Ei duc torța, mențin lumina acestei planete în echilibru, ei au venit aici să ajute planeta pentru a trece la un nivel mai înalt de coștiință. Continue reading “Lucruri Care se întâmplă Când Sunteți Lucrător în Lumină”

Things That Happen When You’re A Lightworker

4 Things That Happen When You’re A Lightworker (#2 Scares People to Death)

by GOSTICA 

Ladies and gentlemen, before we start with this article, I would like to ask you a simple question – are you a lightworker, or you know someone who is? If your answer is yes, then please, show them respect and honor their gifts, because without lightworkers our planet would be much darker.
Lightworkers are showing the way for everyone, they carry the torch, holding the light of this planet in balance, they have come here to help the planet shift into higher consciousness. Continue reading “Things That Happen When You’re A Lightworker”

Iubire Neterminată

Heavenletter #742
Published on: Noiembrie 3, 2002

http://heavenletters.org/heavenletters-romania

God said:

Toată iubirea este neterminată. Nu știi lucrul acesta?

Acest lucru înseamnă că toată iubirea este nesfârșită.

Iubirea pe care ai dat-o în trecut continuă. Fiecare bunătate pe care ai dat-o vreodată continuă. Valurile iubirii continuă. Tu călătorești pe ele. Ele te transportă. Toată iubirea pe care ai extins-o vreodată continuă să se extindă. Continue reading “Iubire Neterminată”

Unfinished Love

Heavenletter #742
Published on: November 3, 2002

God said:

All love is unfinished. Don’t you know that?

That means that all love is unending.

Love you gave in the past continues. Every kindness you ever gave continues. The waves of love continue. You are riding on them. They transport you. All the love you ever extended continues to extend.

Every connection you have ever made with the heart of another continues its outpouring. How many years ago doesn’t matter, for in the matter of love, there is no time. Love is exclusive of time. Love is too momentous to fit into the corners of time. Continue reading “Unfinished Love”

Drumul Sacru

March New Moon in Aries ~ Ready for Your Next Steps

De Sophie Gregoire
03/26/2017

Acesta este jocul căii spirituale.Acesta începe cu o credință incredibilă în ceva ce nu ați mai făcut – care înseamnă a deveni liber. Credeți atât de mult în primul salt pentru că intuitiv știți că ceea ce faceți este corect. 

Apoi, într-un fel, cădeți.

Primele lupte sunt poate cele mai grele să le faceți față. Pentru că ați crezut că va fi ușor și distractiv și liber, să vă regăsiți – și să deveniți adevărul. 

Dar, în cele din urmă veți găsi primele săbii, vă reînviați primele cuvinte nesigure ale Tigrului, vă regrupați și vă întoarceți la speranță, încredere și credință – mai devreme sau mai târziu. 

Și așa vreți și mai mult. Deci, faceți altceva – chiar și mai nebunesc și mai mare, chiar mai aliniat, chiar mai aproape de voi. 

 Continue reading “Drumul Sacru”

The Sacred Road

March New Moon in Aries ~ Ready for Your Next Steps

By Sophie Gregoire
03/26/2017

This is the game of the spiritual path.

It starts with an incredible faith in something you never did – which sounds like breaking free. You believe in that first leap so much because you intuitively know that you’re doing what’s right.

Then you fall, somehow. The first struggles are maybe the hardest to face. Because you thought it would be just easy and fun and free, to find yourself – to become the truth. Continue reading “The Sacred Road”

Dulce nu Amar

Heavenletter #3250
Published on: Octombrie 18, 2009

http://heavenletters.org/heavenletters-romania

God said:

Când bolborosești cuvinte urâte sub respirație, spui Vă mulțumesc în loc de înjurături. Spune un simplu mulțumesc sau spune, “Mulțumesc, Doamne.“ Când faceți acest lucru, preaiubiților, voi treceți de la sărăcie la bogăție. Desigur că treceți. Acesta este un comutator puternic, de la rezistență la mulțime.

Nu dați deoparte viața, preaiubitilor. Nu înjurați viața sau pe cineva din ea. Nu blestemați în general și nu blestemați în mod specific. Nu blestemați. Continue reading “Dulce nu Amar”