Flacăra ei Interioară ce se Ridică 

Ea Poate Simți Flacăra ei Interioară ce se RIDICĂ 

Caitlin Climes
February 21, 2018

O flacără se ridică în ea.
Nu o vede, nu o poate atinge, dar simte că înghite fiecare celulă din corpul ei. Continue reading “Flacăra ei Interioară ce se Ridică “

Advertisements

She Can Feel her Inner Flame Rising

She Can Feel her Inner Flame Rising

Caitlin Climes
February 21, 2018  

There’s a flame rising within her.

She can’t see it, she can’t touch it, but she can feel it engulfing every cell of her body.

This flame whispers to her in the quiet moments of the winter solitude, in the sparkle of the light that reflects off the snow at sunset. Continue reading “She Can Feel her Inner Flame Rising”

Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …

Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …

708f8f961c8c3f4a77c39a3172ebc3b4

Vera
18 Feb 2018

Doar pentru că intuiția și conștiința mea sunt intacte pentru a primi și de a transmite informații ce vin prin mine, ce este relevant pentru noi toți în procesul de ascensiune, și doar pentru că eu trăiesc o viață în afara a ceea ce noi numim dimensiunea a treia, nu înseamnă că am înțeles totul și că mi-am dat seama totul și navighez pe un val de iubire și bucurie continuă … Continue reading “Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …”

Me too! We are all in this together…

Me too! We are all in this together…

by Vera
Feb 18, 2018
Me too! We are all in this together…

Just because my intuition and consciousness are intact to receive and transmit information to come through me, that is relevant for us all in the ascension process, and just because I am living a life outside of what we would call the third dimension, does not mean that I’ve got it all figured out and that I am surfing on a constant love and bliss wave ….. Continue reading “Me too! We are all in this together…”

The Universe doesn’t Owe You Anything

The Universe doesn’t Owe You Anything

fractal-1398275__340

By Raphael Awen
February 13, 2018

The Universe isn’t actually holding out on you.

The Universe doesn’t actually owe you anything.

The reason this is true is because the Universe has already given you everything it has to offer without holding anything back. Continue reading “The Universe doesn’t Owe You Anything”