Faces of Love (38)

A Dance of Love 

Continue reading “Faces of Love (38)”

Advertisements

Înțelepciunea VOASTRĂ Dorește să fie Câștigată

Înțelepciunea VOASTRĂ Dorește să fie Câștigată

Natalie Sophia 
20 Iunie 2018

bigstock-Fashionable-lady-on-the-sea-st-85112015

Înțelepciunea nu vine de undeva din afara noastră.

Nu se găsește întotdeauna în paginile unei cărți sau într-un fel de alt concept pe care nu putem să-l articulăm. Chiar și acele informații vin dintr-un fel de sursă. 

Continue reading “Înțelepciunea VOASTRĂ Dorește să fie Câștigată”

YOUR Wisdom is Longing to be Gained

YOUR Wisdom is Longing to be Gained

Natalie Sophia 
June 20, 2018

bigstock-Fashionable-lady-on-the-sea-st-85112015

Wisdom does not come from somewhere outside of us.

It is not always found within the pages of a book or through some other far out concept that we cannot articulate. For even those mediums come from a source of sorts. Continue reading “YOUR Wisdom is Longing to be Gained”

Înțelesul Sacru al Piramidei

Înțelesul Sacru al Piramidei

Tanaaz 

sacred-meaning-of-pyramid

Image Source

Intrați într-un magazin de cristale și în mod sigur veți vedea forme de piramidă în vârful grămezii de cristale, piramidă din orgon sau chiar cristale modelate în forma unei piramide.

Acest lucru nu se datorează doar faptului că piramidele reprezintă o formă frumoasă, dar aici există un simbolism profund care se întoarce cu secole în urmă, tot drumul înapoi la vechii egipteni și dincolo de ei.

Continue reading “Înțelesul Sacru al Piramidei”

The Sacred Meaning of the Pyramid

The Sacred Meaning of the Pyramid

by Tanaaz

sacred-meaning-of-pyramid

Image Source

Walk into any crystal shop and you will most likely see pyramid shapes on the top of crystal clusters, orgone pyramids or even crystals fashioned into the shape of a pyramid.

This is not just because pyramids are a pretty shape, there is a deep symbolism here that goes back centuries, all the way back to the time of the Ancient Egyptians and beyond. Continue reading “The Sacred Meaning of the Pyramid”