Spuneți “DA” Iubirii

Spuneți “DA” Iubirii

Jellele Awen

Indiferent la ce spuneți “da” în viața voastră …. spuneți “nu” la altceva. La ce spuneți da? La ce spuneți nu? Continue reading “Spuneți “DA” Iubirii”

Advertisements

Saying “YES” to LOVE

Saying “YES” to LOVE

By Jelelle Awen

Whatever you are saying, “yes” to in your life….you are saying “no” to something else. What is getting your yes? What is getting your no? Continue reading “Saying “YES” to LOVE”

Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …

Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …

708f8f961c8c3f4a77c39a3172ebc3b4

Vera
18 Feb 2018

Doar pentru că intuiția și conștiința mea sunt intacte pentru a primi și de a transmite informații ce vin prin mine, ce este relevant pentru noi toți în procesul de ascensiune, și doar pentru că eu trăiesc o viață în afara a ceea ce noi numim dimensiunea a treia, nu înseamnă că am înțeles totul și că mi-am dat seama totul și navighez pe un val de iubire și bucurie continuă … Continue reading “Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …”

Me too! We are all in this together…

Me too! We are all in this together…

by Vera
Feb 18, 2018
Me too! We are all in this together…

Just because my intuition and consciousness are intact to receive and transmit information to come through me, that is relevant for us all in the ascension process, and just because I am living a life outside of what we would call the third dimension, does not mean that I’ve got it all figured out and that I am surfing on a constant love and bliss wave ….. Continue reading “Me too! We are all in this together…”

The Universe doesn’t Owe You Anything

The Universe doesn’t Owe You Anything

fractal-1398275__340

By Raphael Awen
February 13, 2018

The Universe isn’t actually holding out on you.

The Universe doesn’t actually owe you anything.

The reason this is true is because the Universe has already given you everything it has to offer without holding anything back. Continue reading “The Universe doesn’t Owe You Anything”

Adevărata TA Putere

Adevărata TA Putere

power.002.jpeg

În Univers, totul funcționează urmându-i legile. Nimic nu este la întâmplare, totul urmează acele legi. Totul vine și pleacă în ordine. Soarele răsare și apune în același mod mereu … nimeni nu știe de cat timp. Copacii și florile cresc și înfloresc urmând cunoașterea ce o are sămânța lor. Ele nu au nevoie ca cineva din exteriorul lor să le învețe cum să o facă. Ele știu exact ce au de făcut. Mai mult, nu le e frică nici de furtuni, nici de zăpadă, nici măcar de “moarte” pentru că ele urmează ceea ce deja știu. Continue reading “Adevărata TA Putere”

YOUR real Power

YOUR real Power

power.001

Everything works in our Universe following its laws. Nothing is randomly, everything follows those laws. Everything comes and goes in order. Sun rises and sets in the same way over and over again for … nobody knows for how long. Trees, flowers grow and blossom following knowledge of their seeds. They do not need someone from outside to teach them how to do it. They know exactly what their seeds have to do. Moreover, they are not afraid of storm, snow, even of “death” for they just follow what they know. Continue reading “YOUR real Power”