Life (q)

“The Earth provides you with a place to stay, to stand on, to rest in. It is your playhouse, and you play there, and it is your schoolhouse, and you learn there. There is hardly a moment when you are not teaching or learning. And you are your main teacher, and you are your main student. You are everything all at once. You are parent, and you are child. You are the discoverer, and you are what you discover. You are, as it were, the ball you bounce, and yet you are the one who bounces it.

Continue reading “Life (q)”

YOU’re the Synthesis Maker

May 2017 New Moon in Gemini ~ The Synthesis of You

By Sophie Gregoire
05/24/2017

You have been through a lot in the past years. From leaps to successes, from dreams and wings to failures and pitfalls — you’ve traveled a long way, a show jumping so it seems.

There has been the farewell pieces of your Path, the moving away times. The “this is not for me, this is not my truth, this is not aligned” and the rebellious fire in You, bold, strong, committed and orange — that soldier part of you which carried you Up and Away. Continue reading “YOU’re the Synthesis Maker”

Expresia Iubirii

Energiile Invită Vindecarea Vindecătorilor, Serviciul Iubirii și Schimbarea Relațiilor

loveBy Jelelle Awen
23.05.2017

Creșterea frecvențelor de lumină și iubire continuă chiar acum și au fost puternice în special în ultimele câteva zile. Se simt aproape ca un atac asupra Gaiei și asupra fiecăruia dintre noi, la indiferent ce grad le putem lăsa. Este un atac într-un mod bun, ca o bubuitură a inimii pentru a pompa mai mult sânge cu iubire pentru sufletele care au nevoie de ea. Timpul scurs de la dorință la gândul de manifestare este ÎNTR-ADEVĂR accelerat … în special dacă ceea ce se dorește este bazat pe scopul sufletului vostru pentru a servi aici iubirea și conectat la o dorință reală de a vindeca. Și, mai ales dacă această dorință vine de la Sinele vostru Inalt, sinele umanului sacru, care cuprinde tot mai mult și mai mult inima voastră si sufletul vindecător.  Continue reading “Expresia Iubirii”

Expression of Love

Energies Inviting Healing Of Healers, Service of Love And Relationship Shiftings

By Jelelle Awen
23.05.2017

Increasing frequencies of love and light continue right now and have been strong over the last few days especially. They feel almost like a pounding into Gaia and into each of us, to whatever degree we can let them in. A pounding in a good way, like a thundering heart beat to pump more love blood to the souls that need it. The time lapse from desire to thought to manifestation is REALLY speeding up….especially if what you are desiring is based on your soul purpose to serve love here and connected to a genuine desire to heal. And, especially if this desire is coming from your higher self, sacred human self, embodying more and more your healing heart AND your healing soul. Continue reading “Expression of Love”

Piscul Lumii

mountain-

Heavenletter #1597 
Published on: Aprilie 3, 2005

http://heavenletters.org/heavenletters-romania

God said:

Da, da, eu sunt conștient de zbateri, dar eu văd așa de multă lumină de la voi, copiii Mei. Lumina este constantă. Eu văd lumina Mea. Lumina voastră semnalizează spre Mine, precum a Mea spre voi – totul este bine. Acesta este mesajul luminii. Acesta este mesajul pătrunzător al iubirii. Totul este bine, și totul este Unul. Continue reading “Piscul Lumii”

Chemarea Iubirii

A urma chemarea iubirii

iuJelelle Awen
22 Mai 2017

A urma chemarea iubirii înseamnă a merge în locuri necunoscute care au nevoie de sunet, au nevoie de frecventă, au nevoie de VINDECAREA pe care numai iubirea o poate oferi. Pentru o etapă, acest teren este necunoscut … Ceea ce este IUBIRE  … pe măsură ce devine tot mai familiar, ea devine NOUA voastră viață si provoacă agitație în “vechi“ și în ceea ce a fost acceptat, în ceea ce anterior a fost redus sau gestionat sau controlat. Continue reading “Chemarea Iubirii”

Love’s Call

Following Love’s Call

By Jelelle Awen
22.05.2017

To follow love’s call is to go into unknown places that need the sound, need the frequency, need the HEALING that only love can offer. This ground is unknown for a phase….this LOVED in ground…..as it becomes more familiar, it becomes your NEW life and rumbles through the ‘old’ and what you had become settled into, what you had previously shrunk to or managed or controlled. There can be ash in the air feelings during this transition into love and into the soul and into the heart life. You are holding funerals for versions of your old self as it drops away and the old life burns down. Continue reading “Love’s Call”

Când Iubirea Înconjoară

lo

Heavenletter #2233
Published on: Ianuarie 5, 2007

http://heavenletters.org/heavenletters-romania

God said:

Cât de mare poate crește o inimă plină de iubire? Nu există nici o limită. Nu există nici o limită la iubire. Lasă-ți inima să fie o piersică coaptă, plină suc. Sau un pomello. Sau un pepene delicios! Lasă-ți inima să fie un fruct uriaș al iubirii. Să îți simți inima că se umple cu iubire chiar acum. Pe măsură ce inima se umple de iubire, te ridici. Ca un balon, te ridici în Rai. Iubirea din inima ta te aduce aici. Continue reading “Când Iubirea Înconjoară”