ÎNVAȚĂ de la LOTUS! (q)

Nu te plânge de nimeni și de nimic pentru că lotusul crește în noroi și
își oferă lumii frumusețea!
ÎNVAȚĂ de la LOTUS!

Manuela@inaloveworld Continue reading “ÎNVAȚĂ de la LOTUS! (q)”

Advertisements

Calea lui Eu și Tu

Soarele Intră în Balanță – Echinoxul – 22 Septembrie 2017

3369563e55ea7c9ddcb85260aa5b4c47Bill Attride
22 Septembrie 2017

Darul Companiei, Calea lui Eu și Tu

Viața este Spirit; Spiritul este Viața.

În centrul oricărei particule a Creației, acolo se află Lumina și Iubirea, acolo, în centrul tuturor lucrurilor și a toată lumea este Scânteia Divinului. Continue reading “Calea lui Eu și Tu”

The Way of I and Thou

Sun Enters Libra – The Equinox – (September 22, 2017)

Bill Attride
September 22, 2017

The Gift of Companionship, The Way of I and Thou

Life is Spirit; Spirit is Life.

At the core of any particle of Creation, there abides Light and Love, there at the center of everything and everyone there is the Spark of the Divine.

This dewdrop of divinity is Pure Consciousness; it is a Diamond Body of True Love. Continue reading “The Way of I and Thou”

Bogăția Rănilor Voastre

Bogăția Rănilor Voastre

e802445defaf0556ed5258bd413ee1a3.jpgJelelle Awen
18 Septembrie 2017

Valoarea vulnerabilității voastre … ceea ce este adesea ascunsă, este ca o comoară îngropată în corpul vostru emoțional. Este îngropată ca să o păstrați în siguranță de către partea voastră care vă protejează și vă păzește și de care ați avut nevoie mereu, de când ați venit în viața 3D și v-ați confruntat cu asprimea separării și a dualității. Continue reading “Bogăția Rănilor Voastre”

The Wealth Of Your Woundedness

The Wealth Of Your Woundedness

By Jelelle Awen
September 2017

The preciousness of your vulnerability…that which is often hidden away, like a buried treasure within your emotional body. Buried to keep it safe by the part of you that protects and guards and has ALWAYS needed to since you came here to 3D life and confronted the harshness of separation and duality. Continue reading “The Wealth Of Your Woundedness”