Lună Plină Aprilie 2018

Astrologie Intuitivă: Lună Plină Aprilie 2018

Tanaaz

april full moon astrology

Luna Plină a lunii aprilie este una dintre cele mai puternice și mai magice ale anului și cade pe 29-30 aprilie în semnul Scorpionului.

Luna Plină în Scorpion este întotdeauna profund transformatoare și este una dintre cele mai bune momente pentru a elibera și a curăța lucruri care nu vă mai servesc. Continue reading “Lună Plină Aprilie 2018”

Advertisements

April Full Moon 2018

Intuitive Astrology: April Full Moon 2018

by Tanaaz

april full moon astrology

The April Full Moon is one of the most potent and magical of the year, and falls on the 29th-30th in the sign of Scorpio.

The Scorpio Full Moon is always deeply transformative and is one of the best times for letting go and cleansing away things that no longer serve you. Continue reading “April Full Moon 2018”

Soarele Intră în semnul Taur

Soarele Intră în semnul Taur (April 19, 2018)

Bill Attride

Ce ești TU?

Ziua de azi marchează faza următoare și naturală a desfășurării și trezirii spirituale în Anul Astrologic. Prima fază a Berbecului reprezintă întrebarea fundamentală: “Cine sunt eu?”. Dar acum este Taurul, care vă cere să luați în considerare întrebarea la fel de profundă: “Ce sunt eu”? Continue reading “Soarele Intră în semnul Taur”

Sun Enters Taurus

Sun Enters Taurus (April 19, 2018)

Bill Attride

What are you?

Today marks the next and nat­ur­al phase of spir­i­tu­al unfold­ment and awak­en­ing in the Astro­log­i­cal Year. The first phase of Aries pos­es the most fun­da­men­tal ques­tion, “Who am I?”. But now it is Tau­rus, who asks you to con­sid­er the equal­ly pro­found ques­tion, “What am I”? Continue reading “Sun Enters Taurus”