Startul unei Noi Perioade

Super Lună Nouă în Gemeni 25 Mai 2017 ~ Aduce Startul unei Noi Perioade

lunăBy Tanaaz
21.05.2017

Puternica Super Lună Nouă cade in semnul de aer al Gemenilor în 25 Mai 2017.

Această Lună Nouă urmează să aducă startul unui nou ciclu, și înainte ca această nouă energie să apară, trebuie curățat vechiul. Vechea energie pe care noi o curățăm, vine din evenimentele care au fost agitate mai devreme în această lună, în perioada din jurul Lunii Pline din Scorpion. Continue reading “Startul unei Noi Perioade”

The Start of a New Cycle

Super New Moon in Gemini May 25th 2017 ~ Bringing The Start of a New Cycle

By Tanaaz
21.05.2017

The potent Super New Moon falls in the air sign of Gemini on May 25th, 2017.

This Super New Moon is going to bring the start of a new cycle, however before this new energy can emerge, the old has to be cleared.

The old energy we are clearing this time around, comes from the events that stirred around the Scorpio Full Moon earlier in the month. Continue reading “The Start of a New Cycle”

Eliberare Karmică & Deprogramare ADN

Lună Nouă în Scorpion, 10 Mai, 2017 – Eliberare Karmică & Deprogramare ADN

Natalia Alba
4.05.2017

Preaiubiților,

În călătoria noastră de ascensiune, continuăm să traversăm podul care ne duce către Noul Pământ Acasă.  Tocmai în acest moment când ne este prezentat cadoul cosmic pentru toți cei care lucrează încă la eliberarea tiparelor karmice, deprogramarea ADNului și curățarea de vechile implanturi – forme de gânduri negative și alte forme de manipulare străină/ umană. Tocmai în acest moment, când încă descoperim multe straturi false ale sinelui inferior – precum și cele pe care ni le arată alți oameni – pentru că suntem binecuvântați cu o Lună Plină strălucitoare și revelatoare, la 20 grade în Scorpion, care ne va ajuta să mergem dincolo de sentimentele noastre umane și dorințe primare. Continue reading “Eliberare Karmică & Deprogramare ADN”

Karmic Release & DNA Deprogramming

Full Moon in Scorpio, May 10, 2017 ~ Karmic Release & DNA Deprogramming

Natalia Alba
4.05.2017

Beloved Ones,

It is precisely at this time, when we are still uncovering the many false layers of our lower self – as well as the ones that other people show us – that we are blessed with a magical and revealing Full Moon, at 20 degrees Scorpio, that will help us go beyond our human senses and primary desires by bringing us many revelations about your soul, and at the same time, human journey.

With this Full Moon we have a time to heal, rejuvenate, regain our power and transform what seems broken to our human self, and do it not just from our inner realms, by transmuting old feelings into unconditional loving ones, but also moving this healing frequency towards our physical vehicles, for they carry many negative patterns that we tend to unconsciously repeat. This is also a very intense time for our relationships and Divine reunions, although all encounters are Divine in essence, to clear old patterns we tend to repeat, only manifesting the same old relationships based on victim mechanism and other forms of manipulations.

It is a wonderful time, with this Full Moon, to end a micro karmic cycle within ourselves, as in the end, ascension is nothing but the descension of our True Essence into our human body, and for this to occur, first we must do the inner work of genetic reconstruction of our original DNA, deeply manipulated since eons through many methods. Continue reading “Karmic Release & DNA Deprogramming”

Energiile lunii Mai 2017

Energiile lunii Mai 2017

Natalia Alba
29.04.2017

Preaiubiților,

Ne aflăm într-o nouă lună energetică, în care îngrijirea vehiculelor noastre fizice este esențială pentru a le ajuta să se schimbe, pentru a dizolva ceea ce nu este aliniat cu noua frecvență pe care o încorporăm și pentru a le permite să integreze toate noile coduri stelare pe care le primim. În timpul lunilor martie și aprilie am lucrat mai mult cu esența feminină în noi toți, cea care îngrijește, iubește și dă naștere la tot. Acum, în luna mai și în următoarele luni ale anului, trecem la a permite esenței masculine Yang – din noi, să acționeze, să aducă și să protejeze în tangibil ceea ce femininul a născut și a hrănit din interior în ultimele luni. Continue reading “Energiile lunii Mai 2017”

The Energies of May 2017

The Energies of May 2017

Natalia Alba
29.04.2017

Beloved Ones,

We being a new energetic month, in which, taking care of our physical vehicles is pivotal to help them shift, dissolve what is not aligned with the new frequency that we are embodying, and allow them to integrate all the new stellar codes that we are receiving. During March and April, we worked more with the feminine essence within us all, the ones who nurtures, loves and give birth to all. Now, during May and the following months of the year, we pass to allow the Yang – masculine essence – of us to act, bring forth and protect in the tangible that which the feminine first birthed and nurtured from within, in the previous months. Continue reading “The Energies of May 2017”

Eu sunt Acel lucru

Soarele Intră în semnul Taur (Aprilie 19, 2017)

Bill Attride
18.04.2017

Cercul Celor Vii s-a întors încă o dată. Primul drum al Focului trebuie să se deschidă primelor forme ale Pământului. Semnul Taurului este aici și viziunile voastre, idealurile, aspirațiile și dorințele care au fost modelate în Focul semnului Berbec trebuie aduse și făcute reale și substanțiale. Pentru că voi sunteți scânteie unică a Luminii Divine, iar călătoria voastră de auto-devenire va trece prin multe, multe lumi, forme și vieți. Continue reading “Eu sunt Acel lucru”

I am That

Sun Enters Taurus (April 19, 2017)

Bill Attride
04/18/2017

The Circle of Living Ones has turned once more; the first way of Fire must yield to the first forms of Earth. Taurus is here and your visions, ideals, aspirations and desires that were fashioned in the Fires of Aries must be drawn down and made real and substantial. For you are a unique spark of the one Divine Light, and your journey of self-becoming will take you through many, many worlds, forms and lives. Continue reading “I am That”

Frumoasa Adormită se Trezește

Venus Direct, Aprilie 2017 ~ Frumoasa Adormită se Trezește

astrobutterfly
15.04.2017

Venus este direct din 15 aprilie, după 6 săptămâni de mișcare retrogradă. Pentru prima dată în 40 de zile, începe să se deplaseze în mișcare directă la 26 grade a zodiacului in semnul Pesti. 

După ce a petrecut “40 de zile în deșert“, în introspecție, Venus a văzut în tot – și a decis în cele din urmă să “meargă mai departe“ și prinde viteză.  Continue reading “Frumoasa Adormită se Trezește”

The Sleeping Beauty Awakens

Venus Turns Direct, April 2017 ~ The Sleeping Beauty Awakens

By astrobutterfly
April 15, 2017

Venus turns direct on April 15th, after 6 weeks of retrograde motion. For the first time in 40 days, she begins moving in forward motion at the 26th degree of the Zodiac in Pisces.

After spending “40 days in the desert” in introspection, Venus has seen in all – and has finally decided to “move on” and catch on speed.

The station direct of Venus marks a phase of manifesting a new feminine intention and identity. Irrespective of gender, the YIN part of your psyche will experience an awakening. Continue reading “The Sleeping Beauty Awakens”