Continuați să vă Deschideți Inima

Continuați să vă Deschideți Inima

25b.pngJelelle Awen
26 Iulie 2017

 

Continuați să vă deschideți inima. Faceți acest lucru pentru că este motivul pentru care sunteți aici. Pentru a deschide, a împărți, pentru a risca … uneori chiar a rupe. Deci, simțiți ca și când se rupe în bucăți, iar părțile care par zdrobite vă vorbesc, spunând: “Eu mă rup. Vom fi vreodată din nou împreună? Continue reading “Continuați să vă Deschideți Inima”

You Keep Opening YOUR Heart

You Keep Opening Your Heart

By Jelelle Awen
July 26, 2017

You keep opening your heart. You do because it is WHY you are here. To open, to share, to risk….even, sometimes, to break. So it feels like, it is breaking in pieces and the parts that seem shattered speak to you then, offering, ‘This is me broken up. Will I ever come together again?’ Continue reading “You Keep Opening YOUR Heart”

VOI deveniți Umanul Sacru

Vă Treziți, Așteptați, Cereți, Existați, Deveniți … și în timpul și după Portalul Leului

8dfa0b548056b39396dbc048d4644024.jpgJelelle Awen
August 11, 2017

Vă treziți …… Vă întindeți noile membre ale conștiinței sufletului ca și aripile angelice deschise. 

Așteptați …… Sincronizarea este o chemare Divină pe care o  șoptește Sinele vostru Superior și apoi v-o cântă la ureche. Continue reading “VOI deveniți Umanul Sacru”

YOU are BEcoming Sacred Human

You Are Waking, Waiting, Claiming, BEing, Becoming…During Lion’s Gate And BEyond

Jelelle Awen
August 11, 2017

You are waking…….Stretching new limbs of soul consciousness as your angelic wings unfurl.

You are waiting……..The timing is a Divine calling that your Higher Self whispers and then is singing in your ear. Continue reading “YOU are BEcoming Sacred Human”

Deschideți-vă Inima

Liniile Temporale fuzionează și Vălul se subțiază astfel că noi putem FI cu Aspectele Noastre din Alte Vieți

67a4a087e368afec3297832e6edc8865Jelelle Awen
30 Iulie 2017

 

Liniile temporale fuzionează, vălul este atât de subțire, iar ceea ce a fost numit “vieți trecute” NU este trecut, iar aceste energii există în prezent. Există atât de multă sângerare din alte vieți care declanșează apoi reactivitatea corpului nostru emoțional și rănile “ascunse”. Continue reading “Deschideți-vă Inima”

Open YOUR Heart

Timelines Merging And Veil Is Thinning So We Can BE With Aspects From Other Lifetimes

By Jelelle Awen
July 30, 2017

Timelines merging, veil is SO thin, and what has been called ‘past lives’ is NOT past, yet these energies are in the now. There is so much bleed through of other lifetimes that then triggers our emotional body reactivity and ‘hidden’ woundings. It creates a ricochet effect that can be confusing and intense. Continue reading “Open YOUR Heart”

Noi Alegem … IUBIREA

Senzații de Oboseală pe măsură ce Alegem Iubirea

278505f62ec09dfd5ea45cfbf9bb2d23.jpgJelelle Awen
6 August 2017

Recunosc că mă simt obosită în acest moment. Mă simt obosită de această tranziție la nou, pentru care se pare că încă multe suflete sunt încă în vechi. Mă simt obosită de a crea bule în jurul meu în atâtea momente și moduri pe măsură ce încerc să-mi aduc frecventa vibrației mele înalte în medii și la alții care blochează, distrag atenția și le rezistă. Continue reading “Noi Alegem … IUBIREA”

We Choose … LOVE

Tiredness Feelings As We Choose To Lead Love

By Jelelle Awen
August 6, 2017

I’ll admit that I feel tired in this moment. I feel tired from this transition into the new for which it seems in moments SO many souls are still in the old. I feel tired from creating bubbles ‘around me’ in so many moments and ways as I try to bring my high vibe frequency to environments and others that block, distract, and resist them. Continue reading “We Choose … LOVE”

Simțiți Raiul și Iadul VOSTRU Interior

Energiile Cerești vă Invită să Simțiți Raiul și Iadul Vostru Interior  

677d507929d9389ef8bd1760c2ea676cJelelle Awen
5 August 2017

Raiul există acum. Raiul este în interiorul vostru. Locuiește în capacitatea fiecărui moment al vostru de a-l experimenta ca rai. Locuiește în alegerea iubirii în locul fricii care aduce această frecvență a raiului în conștiința voastră cu fiecare alegere făcută din iubire. Continue reading “Simțiți Raiul și Iadul VOSTRU Interior”

Feel YOUR Heaven And Hell From Within

Heavenly Energies Invite You To Feel Your Heaven And Hell From Within

By Jelelle Awen
August 5, 2017

Heaven is Now. Heaven is within you. It lives in the capacity of your every moment to experience it AS heaven. It lives in the potential to experience yourself AS heaven. It lives in the choice points of love over fear which bring this heaven frequency into your consciousness with your every loving choice. Continue reading “Feel YOUR Heaven And Hell From Within”