Toți vom Alege Iubirea

In urma Violenței: Continuăm să Alegem Personal Iubirea în locul Fricii

d2e9858e3e01459032e8f0b8e0ca1f2dJelelle Awen
2 Octombrie 2017

Se pare că tot mai mult din conștiința umană 3D se ridică ca să fie văzută, simțită, experimentată … să se miște din umbre și să iasă din lumină. În această fază de tranziție, această moarte și renaștere … există pierdere, există durere, există haos … am cunoscut acest lucru atât de mult și este stocat în conștiința noastră colectivă, trebuie să se ridice să fie curățată, să se miște, să fie reformulată și reformată cu și în iubire. Continue reading “Toți vom Alege Iubirea”

Advertisements

All Will Choose Love

In The Aftermath Of Violence: Continuing To Personally Choose Love Over Fear

By Jelelle Awen
October 2, 2017

More underbelly it seems of 3D human consciousness coming up to seen, felt, experienced…to move from and out of the shadows into the light. During this transitional phase, this death and rebirth…there is loss, there is pain, there is chaos…..as we have known this for so long and it is stored in our collective consciousness, it has to come up to purge, to move, to be reshaped and reformed with and into love. Continue reading “All Will Choose Love”

Iubirea vrea să Completeze Vidul

Ieșirea din spațiul vidului 4D și Completarea în 5D cu Spațiul Iubirii

2f366a0f7f8ef59d17ea425961d82405Jelelle Awen
13 August 2017

 

Vidul … este spațiul “lăsat în urmă” atunci când sufletul tău se trezește în interiorul vieții tale 3D și conștiința ta se schimbă în a patra dimensiune (4D) și faci alegeri pentru alinierea cu frecvența sufletului tău. Simt dimensiunea 4D ca pe o fază a conștiinței cu multă sortare, învățare și re-educație despre lumea “reală” față de cea despre care ai fost învățat. Este o fază pentru a vedea matricea falsă și de a înțelege de ce a fost aleasă și de a simți impactul ei asupra realității tale. Continue reading “Iubirea vrea să Completeze Vidul”

Love Wants to fill the Void

Moving Out Of 4D Void Space And Into 5D Filling Up With Love Space

By Jelelle Awen
August 13, 2017

The void space….the space ‘left behind’ when your soul wakes up inside of your 3D life and your consciousness shifts into fourth dimensional (4D) and you make choices to align with your soul frequency. I feel 4D as a consciousness phase of much sorting through, learning and re-education about the ‘real’ world from the one you’ve been taught. It is a phase of seeing the false matrix and understanding WHY it has been chosen and feeling its impact on your reality. 4D waters your ‘rebel’ and the void is what happens as you push away from 3D. Continue reading “Love Wants to fill the Void”

Bogăția Rănilor Voastre

Bogăția Rănilor Voastre

e802445defaf0556ed5258bd413ee1a3.jpgJelelle Awen
18 Septembrie 2017

Valoarea vulnerabilității voastre … ceea ce este adesea ascunsă, este ca o comoară îngropată în corpul vostru emoțional. Este îngropată ca să o păstrați în siguranță de către partea voastră care vă protejează și vă păzește și de care ați avut nevoie mereu, de când ați venit în viața 3D și v-ați confruntat cu asprimea separării și a dualității. Continue reading “Bogăția Rănilor Voastre”

The Wealth Of Your Woundedness

The Wealth Of Your Woundedness

By Jelelle Awen
September 2017

The preciousness of your vulnerability…that which is often hidden away, like a buried treasure within your emotional body. Buried to keep it safe by the part of you that protects and guards and has ALWAYS needed to since you came here to 3D life and confronted the harshness of separation and duality. Continue reading “The Wealth Of Your Woundedness”

Iubiți cu Răbdare

Iubind cu Răbdare cele mai Profunde Densități ale Voastre prin Tragere și Împingere

d80b6f69d96898cdd248d701453dda50Jelelle Awen
16 Septembrie 2017

 

Împingeți și trageți … dorind să iubiți și apoi rezistând iubirii. Dorind să schimbați și apoi rezistând schimbării. Vă deschideți larg și apoi vă închideți din nou. Aceste momente de fericire sunt ușile inimii care se deschid și inima voastră se revarsă ca să atingă TOATĂ viața. Momentele de mizerie sunt ușile inimii care se închid iar inima se retrage din nou în durere. Continue reading “Iubiți cu Răbdare”

Patiently Loving

Patiently Loving Your Deepest Densities Through The Push And Pulls

By Jelelle Awen
September 16, 2017

Push and pull….wanting to love and then resisting love. Wanting to change and then resisting change. Opening UP WIDE and then closing in again. These bliss moments are of heart doors swinging open and your heart pouring out to touch ALL of life. These mess moments are the heart doors shutting and your heart retracting again in pain. Continue reading “Patiently Loving”

Dragă Omule Sacru: TU te Ridici

Dragă Omule Sacru: Tu te Ridici – Magdalena și Christiel

9885f8b3b776aa1a7c99b12bab6228a5.jpgJellele Awen
13 Septembrie 2017

Dragă Omule,

Voi vă ridicați … din semințele umanității voastre sfinte, în formă feminină sau masculină, micul tău mugurel crește în plină floare. Adăpat de iubirea de sine, de valoarea în sine, de conexiunea de sine … … cu petalele florii sufletului și inimii deschise larg, eliberând parfumurile misterioase și afișând culorile vibrante ale umanității voastre. Acest proces de creștere organică se întâmplă adesea fără ca voi să-l urmăriți sau să fiți martori, încărcat de primăvară, așa cum acesta se întâmplă. Continue reading “Dragă Omule Sacru: TU te Ridici”

Dearest Sacred Human: You Are Arising

Dearest Sacred Human: You Are Arising – With Magdalena And Christiel

Jellele Awen
September 13, 2017

Dearest Human,

You are arising….from the seeds of your sacred humanity, in feminine or masculine form, does your little bud grow into full blossom. Watered by self love, self worth, self connection…….your flower petals of soul and heart open wide, open UP, releasing the mysterious scents and displaying the vibrant colors of your human-ness. This organic growth process happening often without your witnessing or tracking, spring-loaded as it is to occur. Continue reading “Dearest Sacred Human: You Are Arising”