Spuneți “DA” Iubirii

Spuneți “DA” Iubirii

Jellele Awen

Indiferent la ce spuneți “da” în viața voastră …. spuneți “nu” la altceva. La ce spuneți da? La ce spuneți nu? Continue reading “Spuneți “DA” Iubirii”

Advertisements

Saying “YES” to LOVE

Saying “YES” to LOVE

By Jelelle Awen

Whatever you are saying, “yes” to in your life….you are saying “no” to something else. What is getting your yes? What is getting your no? Continue reading “Saying “YES” to LOVE”

Alegerea Iubirii în Fiecare Clipă

Alegerea Iubirii în Fiecare Clipă

Jelelle Awen
6 Feb 2018

06a224d2de1814b122c0ccde84bb3f92

Clipă de clipă … aceasta este invitația pentru ascensiune, pentru trezire, de reamintire. În momentul în care simțiți că vă crește frecvența, simțiți ce nu face să o crească. Alegerea de a continua, alegerea de a vă opri. Aceasta este invitația, să vă alegeți conștiința. Conștientizarea este alegerea în ce vă puneți energia, la ce participați și dacă doriți să continuați sau nu. Continue reading “Alegerea Iubirii în Fiecare Clipă”

Iubirea de Sine din Interior

Experimentați în Relații Iubirea de Sine din Interior

57edaec9293146813c24464651cb928b.jpgJelelle Awen
17 Ianuarie 2018

Această împingere și tragere, acest “remorcher de război”. Vă puteți expune mâinile și inimile care se angajează în acest mod unele cu altele pe acest drum. Această energie vă pune pe voi pe o parte și pe ele pe cealaltă. Această energie creează linii de divizare și ziduri de fortărețe. Continue reading “Iubirea de Sine din Interior”

Feeling Self Love Inside

Feeling Self Love Inside To Experience It In Relationships

By Jelelle Awen
January 17, 2018

This push and pull, this ‘tug of war’. You can wear out your hands and hearts engaging this way with each other. This energy puts you on one side and them on the other. This energy creates division lines and walled up fortresses. It creates stances and lock downs. It can only be ‘against’ rather than ‘with’. Continue reading “Feeling Self Love Inside”

Schimbarea este în Inimile și în Mințile noastre

Shimbarea are loc pe măsură ce Răspundeți Noului, nu din lupta împotriva Vechiului

8ada0786cb39bac910d36a289c239d11Jelelle Awen
27 Decembrie 2017

Schimbarea se întâmplă în timp ce Răspundeți la Nou, fără să Luptați împotriva Vechiului

Schimbarea este în inimile și în mințile noastre chiar acum când ne îndreptăm spre Anul Nou. Schimbați-vă pentru voi înșivă și pentru colectivitate, deoarece procesul de Ascensiune trece într-un alt an. “Marca” unui An Nou ne invită să ne evaluăm și să ne localizăm în legătură cu anul care a trecut și cu cel care vine. Continue reading “Schimbarea este în Inimile și în Mințile noastre”

Change is on our Hearts and Minds

Change Happens As You Respond To The New, Not From Fighting The Old

By Jelelle Awen
December 27, 2017

Change is on our hearts and minds right now as we head into a New Year. Change for ourselves personally and for the collective too as the Ascension process moves into another year. The ‘marker’ of a New Year invites us to assess and locate ourselves related to the year that has passed and the one that is coming UP. Continue reading “Change is on our Hearts and Minds”

Transformarea Fricii în Iubire

Extragerea Fricii din Alții; Transformarea ei în Iubire

8a74df1cb4aafa2b8b375107c6a22fefJelelle Awen
24 Decembrie 2017

 

Poate că extrageți frică de la alții chiar acum. Acest lucru se poate întâmpla în special în timpul evenimentelor colective, cum ar fi sezonul sărbătorilor când există atât de multe așteptări, condiționări și conformități cu lumea 3D. Extragerea fricii se poate manifesta sub formă de izbucniri bruște și intense de la alții, fiind loviți energetic, fiind “insultați”, fiind judecați și arătați cu degetul, fiind pe nedrept înțeleși greșit, fiind excluși, frica fiind proiectată în mod inconștient pe noi. Acest lucru poate părea să se întâmple “de nicăieri” sau este rezultatul unei promovări crescânde pe care ați făcut-o pentru o mai multă conexiune și rezonanță sufletească cu alții (așa cum am scris și ieri). Continue reading “Transformarea Fricii în Iubire”

Transmuting Fear Into Love

Drawing Fear From Others; Transmuting It Into Love 

By Jelelle Awen
December 24, 2017

Maybe you are drawing fear from others right now. This especially can happen during collective events such as the Holiday season when there is so much expectation, conditioning, and conforming to 3D going on. Drawing fear can show up as sudden and intense outbursts from others, being energetically kicked, being ‘insulted’, being judged and pointed fingers at, being unfairly misunderstood, being projected upon without awareness, being excluded. This can seem to happen ‘out of nowhere’ or is the result of increasing advocacy you’ve been doing for more connection and soul resonance with others (as I wrote about yesterday). Continue reading “Transmuting Fear Into Love”