Credeți Ceea ce VOI Deveniți

Credeți Ceea ce VOI Deveniți

heart energy

 

Jelelle Awen
June 18, 2017

Pentru a avea încredere în ceea ce deveniți, pentru a elibera ceea ce nu este VOI si nu a fost niciodată, în scopul de a reveni și a vă aminti cine sunteți cu ADEVĂRAT … acesta este procesul în desfășurare, de renunțare, pe care îl sprijină energiile Divine din jurul vostru. Continue reading “Credeți Ceea ce VOI Deveniți”

Trusting What You Are BEcoming

Trusting What You Are BEcoming

By Jelelle Awen
June 18, 2017

To trust what you are BEcoming, to let go of what isn’t YOU and never really WAS in order to return to and remember who you REALLY are……this is the unfolding, arising surrendering process that the Divine energies all around you are supporting. Continue reading “Trusting What You Are BEcoming”

Strălucirea voastră COMPLETĂ

Strălucirea Completă a Solstițiului vostru Interior

sun

Jelelle Awen
June 21, 2017

Solstițiul vostru interior, soarele vostru interior se ridică, dar stă liniștit încă pentru puțin timp. Voi revărsați lumina în multe momente de flux al IUBIRII din sufletul vostru strălucitor, din inima voastră luminoasă, din mintea luminoasă si din corpul strălucitor.  Continue reading “Strălucirea voastră COMPLETĂ”

The FULL SHINING Of Your Inner Solstice

The FULL SHINING Of Your Inner Solstice

By Jelelle Awen
June 21, 2017

images (1) copy 2

Your inner Solstice, your inner sun ascending, yet standing still in a brief moment. You are beaming out in many more moments of LOVE flow from your shining soul, your luminous heart, your illuminating mind, and your glowing body. Continue reading “The FULL SHINING Of Your Inner Solstice”

Multă IUBIRE

Capacitatea de a Fi Ceea ce ne-a lipsit cel mai Mult

light

 

By Jelelle Awen
7 Iunie 2017

Care sunt scenele disperării sufletului vostru? Care sunt scenele traumelor voastre din această viață? Și ce vă spun ele acum? La ce vă arată că se conectează acum? Ce simțiți în timp ce le pătrundeți cu inima deschisă și pregătită? Continue reading “Multă IUBIRE”

Much LOVE

The Capacity To BE What We Have Most Been Missing

By Jelelle Awen
7 Iunie 2017

What are the scenes of your soul’s despair? What are the scenes of your this life traumas? And what do they tell you of your Now? What do they show you that connects to your Now? What do you feel as you enter them with your heart open and ready? Continue reading “Much LOVE”

Posibilități Infinite de IUBIRE Infinită

Vasul Iubirii sub Presiune Energetică ajută Vindecarea Sinelui

(Pentru variantă audio, apasă aici, pentru video aici.)

sky

Jelelle Awen
June 12, 2017

În acest vas energetic sub presiune pus pe  cea mai înaltă poziție a “Iubirii”, inima voastră se coace în durerile care au fost suprimate anterior. Pentru că fierbe acum la foc mic, deveniți tot ceea ce este POSIBIL, atunci când iubirea reprezintă apele în care înotați. O faceți aflându-vă mai mult în prezent, împreună cu cei cu care rezonați și vă îmbarcați în esența iubirii.  Continue reading “Posibilități Infinite de IUBIRE Infinită”

Infinite Possibilities of Infinite LOVE

Energetic Pressure Cooker Of Love Supports Self Healing

By Jelelle Awen
June 12, 2017

In this energetic pressure cooker turned UP to its highest ‘LOVE’ setting, your heart bakes on the aches that have been previously suppressed. Simmering now, you are BEcoming what is POSSIBLE when love is the waters you are swimming in. BEing more in the now, with others who resonate and marinate along WITH you in love’s juices. Continue reading “Infinite Possibilities of Infinite LOVE”

O Etapă EPICĂ pentru Umanitate

Ieșirea din Noaptea Întunecată și Intrarea în Zorii Zilei

Variantă video aici.
Variantă audio aici.

sunshineJelelle Awen (cu Arhanghelul Metatron)
June 8, 2017

Lumina soarelui din Marele Soare Cosmic apare deasupra orizontului. Ajunge ACUM în lumea noastră aici pe Gaia – își răspândește lumina peste toate ținuturile întunecate, părând să topească cu căldura lui toate umbrele care au rămas. Razele sale luminează ceea ce a fost camuflat și nevăzut. Acum, Lumina vine oferind claritate în ceea ce a părut un mister de nerezolvat, imposibil de cunoscut și imposibil de atins.  Continue reading “O Etapă EPICĂ pentru Umanitate”

An EPIC Phase for Humanity

Moving Out Of The Dark Night And Into The Dawning Of The Day

By Jelelle Awen (with Archangel Metatron)
June 8, 2017

The sunlight from the Great Cosmic Sun is emerging over the horizon. It is cresting NOW into our world here with Gaia – spreading its light across all the darkened lands, seeming to melt away with its heat all the shadows that remain. Its rays are illuminating that which has been cloaked and unseen. Light is coming in now, offering clarity on that which has seemed like such a mystery, unsolvable, unknowable, and unreachable. Continue reading “An EPIC Phase for Humanity”