Abilitatea de a ALEGE

♦ ALEGEREA este UNUL dintre DARURILE CONȘTIENTE♦

alegere

Lisa Transcendence Brown
29.05.2017

Salutări familie a IUBIRII,

Aceste frecvențe înalte de lumină vă sprijină visele, dorințele și ceea ce vă face cu adevărat fericiți. Ele vă introduc în abilitatea de a ALEGE modul în care doriți să vă petreceți timpul, modul în care vă confruntați cu fiecare situație, modul în care doriți să gândiți … da, voi alegeți modul în care gândiți … Continue reading “Abilitatea de a ALEGE”

Advertisements

The Ability to CHOOSE

♦ CHOOSING is just ONE of your CONSCIOUS GIFTS  ♦

Lisa Transcendence Brown
29.05.2017

Aloha LOVE family,

These higher light frequencies support your dreams, desires and what truly makes you happy. They usher in the ability to CHOOSE how you desire to spend your time, how you experience every situation, how you wish to think… yes, you get to choose the way you think…. Continue reading “The Ability to CHOOSE”

NOI Schimbăm Realitățile

lisa

NOI Schimbăm Realitățile

Lisa Brown
19.05.2017

Salutări frumoasă familie a IUBIRII!

Grila cristalină și sistemele Porților Stelare continuă să se încarce, să se pregătească și să se sincronizeze … în a doua Zi de încărcare, ceea ce înseamnă că trebuie să fie uriașă pentru noi toți.

Aceste fluxuri puternice de Coduri de Lumină Christică, Lumină Curcubeu și de Diamant, frecvențe de stimulare gamma și multe altele continuă în zilele următoare … și când această parte a procesului este completă … vom merge “din plin“. (Voi actualiza dacă pot). Continue reading “NOI Schimbăm Realitățile”

WE Separate Realities

WE Separate Realities

Lisa Brown
19.05.2017

Aloha beautiful LOVE family!

The Crystalline Grid and StarGate Systems are still charging, preparing and synchronizing… on Day 2 of charging up means this is to be HUGE (duhhhhh) for us all.

These powerful streams of Christed Light, Rainbow and Diamond Light Codes, gamma stimulating frequencies and more….. continue for days now….. and when this part of the process is complete…. we shall go “full-blown”. (I’ll update if I am able). Continue reading “WE Separate Realities”

Orbiți de LUMINĂ

Orbiți de Lumină: Sistemele noastre NOI ale Porților Stelare Cristaline sunt Complet în Direct Activând și Transmițând o Cantitate Insurmontabilă de Lumină Dimensional Superioară

sunLisa Transcendence Brown
5/16/2017

Și noi “credeam” că a fost ceva PUTERNIC înainte …. Nu am văzut încă nimic. Acum începe iubiților ….

Completarea “noilor” sisteme de Porți Stelare de Rețea Cristalină a mărit cantitatea de lumină “trimisă” în toate galaxiile noastre, pe Pământ și la toate Formele de Corp Fizic de pe Pământ pentru ascensiunea omenirii și simultan a fiecărei existențe dimensionale. Se înlătură tot ce este inconștient, la o rată pe care nu am experimentat-o încă în această încarnare. Continue reading “Orbiți de LUMINĂ”

Blinded By The Light

Blinded By The Light: Our NEW Christed/Crystalline StarGate Systems are Fully Online, Activating & DeLIVEering Insurmountable Amounts of Higher Dimensional Light

Lisa Transcendence Brown
5/16/2017

And we “thought” it was POWER-FUL before…. We ain’t seen nothing yet. Here we go loves….

The completion of out “newly” Christed/Crystalline Gridded StarGate Systems have enhanced the amount of light “delivered” all throughout our Galaxies, to our Earth and our Earthly Physical Body Forms for the upliftment of humankind here and every dimensional existence simultaneously as well. The abolish all unconscious everything at a rate like we’ve not experienced in this incarnation yet…. Continue reading “Blinded By The Light”

Respectarea Energiilor Mamei Divine

Raportul de la Mijlocul Lunii despre Energia Cuantică/ Rețeaua Cristalină: Respectarea Energiilor Mamei Divine

♦ Doar Puțin din  Ceea ce se Întâmplă “În spatele Scenei ” ♦

Lisa Transcendence Brown
5/14/2017

divine motherSalutări frumoasă familie de suflet galactic,

Lucrând în mod intenționat, simultan, conștient în fiecare dimensiune, în special în acest an, ne consumă mult din energia noastră pentru a ne menține. Pe măsură ce vechiul se prăbușește pentru a se converti în planul fizic al existenței într-o Linie Dimensională superioară (Densitate Mai Ușoară) este nevoie de mai mult din energia noastră concentrată pentru a menține totul. Continue reading “Respectarea Energiilor Mamei Divine”

Honoring Divine Mother Energies

Mid-Month Quantum Energy/Stargate/Crystalline Grid Report: Holy Canoli! Honoring Divine Mother Energies

♦ Just a Little of What’s Always Going On “Behind the Scenes”

Lisa Transcendence Brown
5/14/2017

Aloha beautiful galactic soul family,

Working intentionally, simultaneously, consciously in every dimension, especially this year, takes so much of our energy to just maintain. As the old collapses to converge on a higher Dimensional Timeline (LIGHTer Density) physical plane of existence, it takes more of our focused energy to hold all in place. You’d think it would be the other way round and it is, once everything shifts. Up until it does, then it’s each one of us holding the foundations and NEW REALities in place with our whole BEing and the intentional efforts and contributions we put into everything. Just BEing is enough and THEN we “do” whatever we see is appropriate for where we are currently at in our own process here. Much of the time, we have to let a lot go…. Continue reading “Honoring Divine Mother Energies”

Abundența este DREPTUL vostru DIVIN din NAȘTERE

Binecuvântările sunt Abundente pentru Toți cei Pregătiți să le Primească

Lisa Tanscendence Bown
8.05.2017

Pentru a primi trebuie să fiți deschiși în mod complet și să eliberați separarea pe care o dețineți în interior.

Pentru a primi trebuie să vă dăruiți singuri în mod deschis, din inima voastră, cu sufletul vostru, pentru toți ceilalți ca unul din nou. Continue reading “Abundența este DREPTUL vostru DIVIN din NAȘTERE”

Abundance is your DIVINE BIRTHRIGHT

BLESSINGS ARE ABOUND FOR ALL WHO ARE READY TO RECEIVE

Lisa Transcendence Brown
8.05.2017

In order to receive you must open up fully and release the separation that you held within

In order to receive you must gift yourself openly, from your heart, with your soul, for all others, as one again Continue reading “Abundance is your DIVINE BIRTHRIGHT”