Sunteți la un NOU Nivel Energetic

               Construirea unui Tot Integrat între Spiritual și Fizic

b4d612e4ecf4248a60f19acce8236858Sophie Gregoire
 05/25/2017

Sunteți gata de a construi un tot integrat între Spiritual și Fizic – lumea exterioară reflectă acest lucru înapoi la voi cu Oglinzi noi pe termen lung.

Oamenii vin și pleacă pe calea spirituală.  Mai ales în primele etape ale călătoriei cuiva, oamenii pleacă atunci când nu este încă timpul să se stabilească – dar ceea ce contează este că aceia vă învață lucruri pe care nimeni altcineva nu ar putea să o facă. Continue reading “Sunteți la un NOU Nivel Energetic”

You are at a New Energetic level

Building an Integrated Continuum Between The Spiritual and The Physical

By Sophie Gregoire
05/25/2017

You’re ready to build an Integrated continuum between the Spiritual and the Physical – the outside world is reflecting this back to you with new, long-term Mirrors.

People come and go on the spiritual path. Often times they eventually go especially at the very first steps of one’s journey, when it isn’t time to settle yet —  but what matters is those teach you things that nobody else could. Continue reading “You are at a New Energetic level”

TU ești Sinteza Creatoare

Mai 2017 Lună Nouă in Gemeni ~ Sinteza Voastră

creatorSophie Gregoire
05/24/2017

Ați trecut prin multe în ultimii ani. De la salturi la succese, de la visuri și aripi la eșecuri și capcane – ați parcurs o călătorie lungă, ce pare un spectacol de sărituri.

Au fost bucăți de rămas bun din Cărarea voastră, momente de îndepărtare. A fost “acest lucru nu este pentru mine, acest lucru nu este adevărul meu, acest lucru nu este aliniat” și focul răzvrătit din Voi, îndrăzneț, puternic, angajat și portocaliu – acea parte care v-a purtat Sus și Departe ca un soldat. Continue reading “TU ești Sinteza Creatoare”

YOU’re the Synthesis Maker

May 2017 New Moon in Gemini ~ The Synthesis of You

By Sophie Gregoire
05/24/2017

You have been through a lot in the past years. From leaps to successes, from dreams and wings to failures and pitfalls — you’ve traveled a long way, a show jumping so it seems.

There has been the farewell pieces of your Path, the moving away times. The “this is not for me, this is not my truth, this is not aligned” and the rebellious fire in You, bold, strong, committed and orange — that soldier part of you which carried you Up and Away. Continue reading “YOU’re the Synthesis Maker”

Sufletul VOSTRU a Ales Calea

Onorați Calea Relației Sacre din Interiorul Vostru

pathSophie Gregoire
05/08/2017

Onorați modul în care vă iubiți pe voi în timp ce vă aflați pe Calea Relației Sacre cu voi înșivă.

Respectați momentul în care se desfășoară acest lucru pentru care ați semnat, respectați durata procesului, onorați înțelepciunea pe care o căutați și o câștigați pe drumul vostru. Continue reading “Sufletul VOSTRU a Ales Calea”

YOUR Soul Chose that Path

Honor The Path of Sacred Relationship Within Yourself

By Sophie Gregoire
05/08/2017

Honor the way you’re loving yourself while you’re on the path of Sacred Relationship with Yourself.

Respect the time this unfoldment you’ve signed up for takes, respect the length of the process, honor the wisdom that you’re gaining and honing on your way. Continue reading “YOUR Soul Chose that Path”

VOI vă schimbați

Urmările Lunii Pline din Mai~ Eliberarea a avut loc, Permiteți Finalului să Existe

By Sophie Gregoire
05/12/2017

happyVoi vă schimbați. Nu vă schimbați puțin. Vă schimbați din cauză că ați depășit cu adevărat unele din situațiile voastre din trecut.

Când vreți să mergeți din nou acolo în “Am nevoie să vindec și să depășesc trecutul”, se simte că deja este făcut – că nu mai aveți nimic de făcut în eliberarea spațiilor decât eliminarea de mici reziduuri, de buruieni mici.

Există un sentiment de “Mi-am făcut treaba acum”.

Dar, sunteți speriați. Speriați pentru că schimbarea sperie și pentru că ați fost obișnuiți să vă găsiți terenul, baza … în Suferință. Continue reading “VOI vă schimbați”

YOU’re changing

May Full Moon Aftermath ~ The Release Has Happened, So Allow The Ending to Be

By Sophie Gregoire
05/12/2017

You’re changing. Not changing like small. You’re changing because you’ve truly outgrown some of your situations of the old.

When you want to go back there, in “I need to heal and move past it”, it even feels that it’s already done — that there is no more for you to do in the spaces of releasing but only residues, small weeds. Continue reading “YOU’re changing”