IUBIREA este o Forță Diferită

IUBIREA este o Forță Diferită

Sophie Gregoire
17 Decembrie 2018

1e2087f460ace439f61b0c8eee9160e7Photo credit: Pinterest
Continue reading “IUBIREA este o Forță Diferită”
Advertisements

Love is a Force of a Different Kind

LOVE is a Force of a Different Kind

Sophie Gregoire
17th December 2018

1e2087f460ace439f61b0c8eee9160e7Photo credit: Pinterest
Continue reading “Love is a Force of a Different Kind”

Când se Schimbă Melodia Dansului

Când se Schimbă Melodia Dansului

Sophie Gregoire
7 Iunie 2018

ec90b10b0d2d6ccc89e2c772fc9e7c2b

Se spune că atunci când o parte se schimbă, în orice tip de dinamică, cealaltă parte se schimbă și ea, dacă doresc să rămână prezente energetic. Cealaltă parte trebuie să se adapteze și să crească, să continue să danseze.
Continue reading “Când se Schimbă Melodia Dansului”

When Dances Shift Melodies

When Dances Shift Melodies

Sophie Gregoire
June 7th, 2018

ec90b10b0d2d6ccc89e2c772fc9e7c2b

It is said that when One changes, in any type of dynamics, the other side changes as well if they desire to remain present energetically. The other side has to adjust and grow, to keep dancing.  Continue reading “When Dances Shift Melodies”

Povestea Contractelor Sufletului

Povestea Contractelor Sufletului

02b19eec49000f6ad9b05c582ad614e6-2

Sophie Grégoire
3 Iunie 2018

Cel mai mare cadou pe care îl putem face cuiva,  cândva, este de a nu-i încuraja sau ajuta  un anumit tip din propriul lor comportament.
Continue reading “Povestea Contractelor Sufletului”

The Story of SOUL Contracts

The Story of SOUL Contracts

02b19eec49000f6ad9b05c582ad614e6-2

Sophie Grégoire
June 3rd, 2018

The greatest gift we can offer someone, sometimes, is to not encourage and support anymore a certain type of their own behaviour. Continue reading “The Story of SOUL Contracts”

Viața o ia mereu de la capăt, iar Soarele răsare mereu

Viața o ia mereu de la capăt, iar Soarele răsare mereu

Sophie Gregoire
28 Mai 2018

aace15fd6cdf64e8038cff74451ff2a4

Uneori, în viață, ne atașăm atât de mult de cineva că nu credem că va dispărea vreodată. Că nu va fi o zi, o săptămână, în care să nu ne gândim la ei. Că nu va fi niciodată o săptămână, o lună, în care să nu simțim că ar fi trebuit să facem lucrurile în mod diferit. Că nu va fi niciodată o perioadă reală și satisfăcătoare, fără să simțim că poate este posibil un alt mod, că poate este un alt lucru de făcut sau poate să simțim o altă speranță.
Continue reading “Viața o ia mereu de la capăt, iar Soarele răsare mereu”

Life always Resumes, and the SUN is always meant to come back

Life always Resumes, and the SUN is always meant to come back

Sophie Gregoire
May 28th, 2018

aace15fd6cdf64e8038cff74451ff2a4

Sometimes in life, we feel so much for someone that we think that it will never go away. That there will never be a day, a week, when we don’t feel about them. Never a week, a month, when we don’t feel that we should have done things differently. Never a real, satisfying amount of time without feeling that there is maybe another way possible, another thing to do or maybe another hope to feel. Continue reading “Life always Resumes, and the SUN is always meant to come back”

IUBIȚI-I Necondiționat

IUBIȚI-I Necondiționat

Sophie Gregoire
22.05.2018
ec28c39f154b156f282acd15ac2c7fd9

Iubiți-i neconditionat. Iubiți-i asa cum sunt, pentru că au dreptul să-și trăiasca propria călătorie și să treacă prin proprii lor pași, lucruri si bucurie.

Iubiți-i necondiționat, chiar dacă acest lucru înseamnă că mergeți mai departe pentru că astăzi, versiunile voastre de iubire sunt diferite și ceea ce ei caută, nu este ceea ce voi doriți.
Continue reading “IUBIȚI-I Necondiționat”

LOVE Them Unconditionally

LOVE Them Unconditionally

Sophie Gregoire
22.05.2018

ec28c39f154b156f282acd15ac2c7fd9

Love them Unconditionally. Love them as they are, because they have the right to live their own journey and to go through their own steps, and things, and joy. 

Love them unconditionally, even if this means moving on because today, your versions of love are different, and what they seek is not what you want.  Continue reading “LOVE Them Unconditionally”