O Călătorie în Timp, Vindecare Profundă

O Călătorie în Timp, Vindecare Profundă, Angajare și Întrupare

f3afc06ce2b1ccd1f573c94bc9c1d132Sophie
16 Ianuarie 2018

Mă simt chemată să împărtășesc azi faptul că întotdeauna trebuie să ne amintim că procesul “Flăcărilor Gemene” este în primul rând o călătorie înapoi spre Sine. Continue reading “O Călătorie în Timp, Vindecare Profundă”

Advertisements

A Journey of Time, Deep Healing

A journey of time, deep healing, commitment and embodiment

Sophie
January 16, 2018

I feel called to share today that we always have to remember that the Twin Flame process is first and foremost a journey back to the Self. Continue reading “A Journey of Time, Deep Healing”

Mesaj pentru Colectivul de FLĂCĂRI GEMENE

Mesaj pentru Colectivul de FLĂCĂRI GEMENE


81b442e8291c28a4ad7b50d124503e5aSophie

12 Ianuarie 2018

Acesta este un mesaj primit pe neașteptate direct din tărâmurile superioare.

În acest moment de evoluție, omologii Feminini ai Flăcărilor Gemene trebuie să se concentreze asupra progresului propriei lor vindecări și a căii feminine. Mult a fost deja procesat și s-a făcut în forme absolut uimitoare și neașteptate. Lucrurile au progresat mai repede decât am crezut și nivelul de Integritate și Completare găsit acum în Femininul Divin a fost văzut și simțit ca fiind impresionant. Continue reading “Mesaj pentru Colectivul de FLĂCĂRI GEMENE”

Message for The TWIN FLAME Collective

Message for The TWIN FLAME Collective

by Sophie
January 12, 2018

This is a channeled message received directly from higher realms unexpectedly.

At this time of the evolution Twin Flame Feminine counterparts must focus on the progression of their own healing and feminine path. A lot has been processed already and this in absolutely amazing and unexpected forms. Things have progressed faster than we thought and the level of Wholeness and Completion now found in the Divine Feminine has been highly seen and felt as impressive. Continue reading “Message for The TWIN FLAME Collective”

O Scrisoare către cei Sălbatici

O Scrisoare către cei Sălbatici

612183529f4bd82414f6bed2f8d51beeSophie Gregoire
11 Octombrie 2016 

Aceasta este pentru Rebeli și pentru cei care niciodată nu s-au putut încadra cu adevărat în ceea ce așteaptă sistemul de la noi și în ceea ce spune că ar trebui să facem. Aceste rânduri sunt pentru cei Sălbatici.

Societatea ne face să credem că ceva nu este în regulă cu noi când suntem prea diferiți. Suntem afectați? Ar trebui să fim “reparați” sau chiar vindecați? Continue reading “O Scrisoare către cei Sălbatici”

A Letter To the Wild Ones

A Letter To the Wild Ones

Sophie Gregoire
October 11, 2016 

This is for the Rebelles and those who never could truly fit in what the system expects from us and says that we should do. These lines are for the Wild Ones.

Society makes us believe that something within us isn’t right when we are too different. Are we damaged? Should we be repaired or even cured? Continue reading “A Letter To the Wild Ones”

Călătoria Flăcărilor Gemene

Călătoria Flăcărilor Gemene –O Problemă doar de Energie?

7a95bf77ae136073e1c3256d681ed92f.jpgsophiethetwinflamejourney
26 August 2017

Pe drumul spre omologul lor, patru sarcini importante “trebuie” să fie abordate de o Flacără Geamănă. Aceste misiuni sunt, cu alte cuvinte, călătoria pe care sufletul trebuie să o facă pentru a ajunge la destinație:

– Găsirea lor proprie, a adevărului lor, a unicității lor și ceea ce în termeni foarte simpli îi face să simtă fericirea și alinierea cu melodia inimii și a sufletului. Continue reading “Călătoria Flăcărilor Gemene”

The Twin Flame Journey

The Twin Flame Journey – Only a matter of energy?

by sophiethetwinflamejourney
August 26, 2017

On the path back to their counterpart, four main important tasks “should” be tackled by a Twin Flame. Those missions are in other words, the journey that the soul is supposed to take to reach its destination: Continue reading “The Twin Flame Journey”