O Scrisoare către cei Sălbatici

O Scrisoare către cei Sălbatici

612183529f4bd82414f6bed2f8d51beeSophie Gregoire
11 Octombrie 2016 

Aceasta este pentru Rebeli și pentru cei care niciodată nu s-au putut încadra cu adevărat în ceea ce așteaptă sistemul de la noi și în ceea ce spune că ar trebui să facem. Aceste rânduri sunt pentru cei Sălbatici.

Societatea ne face să credem că ceva nu este în regulă cu noi când suntem prea diferiți. Suntem afectați? Ar trebui să fim “reparați” sau chiar vindecați? Continue reading “O Scrisoare către cei Sălbatici”

Advertisements

A Letter To the Wild Ones

A Letter To the Wild Ones

Sophie Gregoire
October 11, 2016 

This is for the Rebelles and those who never could truly fit in what the system expects from us and says that we should do. These lines are for the Wild Ones.

Society makes us believe that something within us isn’t right when we are too different. Are we damaged? Should we be repaired or even cured? Continue reading “A Letter To the Wild Ones”

Călătoria Flăcărilor Gemene

Călătoria Flăcărilor Gemene –O Problemă doar de Energie?

7a95bf77ae136073e1c3256d681ed92f.jpgsophiethetwinflamejourney
26 August 2017

Pe drumul spre omologul lor, patru sarcini importante “trebuie” să fie abordate de o Flacără Geamănă. Aceste misiuni sunt, cu alte cuvinte, călătoria pe care sufletul trebuie să o facă pentru a ajunge la destinație:

– Găsirea lor proprie, a adevărului lor, a unicității lor și ceea ce în termeni foarte simpli îi face să simtă fericirea și alinierea cu melodia inimii și a sufletului. Continue reading “Călătoria Flăcărilor Gemene”

The Twin Flame Journey

The Twin Flame Journey – Only a matter of energy?

by sophiethetwinflamejourney
August 26, 2017

On the path back to their counterpart, four main important tasks “should” be tackled by a Twin Flame. Those missions are in other words, the journey that the soul is supposed to take to reach its destination: Continue reading “The Twin Flame Journey”

Viața Conspiră în Favoarea VOASTRĂ

Desfășurarea Evenimentelor Lucrează Mereu în Favoarea Voastră

047f6b02c2e82ce956709ad0fad5d230Sophie Gregoire
07/16/2017

Colegi pribegi, dacă ați putea vedea faptul că viața lucrează în favoarea voastră. 

Aceste disconforturi pe care le simțiți, există pentru a vă arăta ceea ce nu mai este bine și nu este aliniat, acestea sunt de fapt indiciile și semnele care vă călăuzesc mai mult mișcarea voastră înainte.  Continue reading “Viața Conspiră în Favoarea VOASTRĂ”

Life is Conspiring in YOUR Favor

The Unfolding of Events is Always Working in Your Favor

By Sophie Gregoire
07/16/2017

Fellow wanderers, if you could only see that life is working in your favour. 

Those discomforts you are feeling are here to show you what’s not right and aligned anymore, they are actually your clues and stepping stones guiding more of your forward movement.  Continue reading “Life is Conspiring in YOUR Favor”

Echilibru în PERECHE

Plex Solar, putere și echilibru în pereche

Un Vas Comun al Puterii Personale intre Ambii Omologi

c82e69f6853ee9a7904d7f9e89868ae0Sophie Gregoire
6.07.2017

Am ajuns de curând la o realizare importantă care se întâmplă să fie adevărată, la un nivel personal, dar nu este încă demonstrată la scară largă. Acest lucru este destul de nou și de mare pentru mine, dar este absolut posibil ca o parte din voi să nu rezoneze cu el.  Continue reading “Echilibru în PERECHE”

Balance within the PAIR

Solar plexus, power and Balance within the Pair

A Shared Pool Of Personal Power Between Both Counterparts

Sophie Gregoire
6.07.2017

I’ve recently come to an important breakthrough which happens to be true at a personal level, but isn’t demonstrated at a large scale yet. This is quite new and big to me, but it’s totally possible that part of you won’t resonate with it. Continue reading “Balance within the PAIR”