Expresia TA Magică Actuală

Expresia TA Magică Actuală

a5b061d388e5ec58512d839bbb540c36Raphael Awen
5 Octombrie 2017

Indiferent cum arată și se simte și este să-ți faci viața ta proprie, ești TU, în expresia curentă de a fi. Continue reading “Expresia TA Magică Actuală”

Advertisements

Toți vom Alege Iubirea

In urma Violenței: Continuăm să Alegem Personal Iubirea în locul Fricii

d2e9858e3e01459032e8f0b8e0ca1f2dJelelle Awen
2 Octombrie 2017

Se pare că tot mai mult din conștiința umană 3D se ridică ca să fie văzută, simțită, experimentată … să se miște din umbre și să iasă din lumină. În această fază de tranziție, această moarte și renaștere … există pierdere, există durere, există haos … am cunoscut acest lucru atât de mult și este stocat în conștiința noastră colectivă, trebuie să se ridice să fie curățată, să se miște, să fie reformulată și reformată cu și în iubire. Continue reading “Toți vom Alege Iubirea”

All Will Choose Love

In The Aftermath Of Violence: Continuing To Personally Choose Love Over Fear

By Jelelle Awen
October 2, 2017

More underbelly it seems of 3D human consciousness coming up to seen, felt, experienced…to move from and out of the shadows into the light. During this transitional phase, this death and rebirth…there is loss, there is pain, there is chaos…..as we have known this for so long and it is stored in our collective consciousness, it has to come up to purge, to move, to be reshaped and reformed with and into love. Continue reading “All Will Choose Love”

Iubirea vrea să Completeze Vidul

Ieșirea din spațiul vidului 4D și Completarea în 5D cu Spațiul Iubirii

2f366a0f7f8ef59d17ea425961d82405Jelelle Awen
13 August 2017

 

Vidul … este spațiul “lăsat în urmă” atunci când sufletul tău se trezește în interiorul vieții tale 3D și conștiința ta se schimbă în a patra dimensiune (4D) și faci alegeri pentru alinierea cu frecvența sufletului tău. Simt dimensiunea 4D ca pe o fază a conștiinței cu multă sortare, învățare și re-educație despre lumea “reală” față de cea despre care ai fost învățat. Este o fază pentru a vedea matricea falsă și de a înțelege de ce a fost aleasă și de a simți impactul ei asupra realității tale. Continue reading “Iubirea vrea să Completeze Vidul”

Love Wants to fill the Void

Moving Out Of 4D Void Space And Into 5D Filling Up With Love Space

By Jelelle Awen
August 13, 2017

The void space….the space ‘left behind’ when your soul wakes up inside of your 3D life and your consciousness shifts into fourth dimensional (4D) and you make choices to align with your soul frequency. I feel 4D as a consciousness phase of much sorting through, learning and re-education about the ‘real’ world from the one you’ve been taught. It is a phase of seeing the false matrix and understanding WHY it has been chosen and feeling its impact on your reality. 4D waters your ‘rebel’ and the void is what happens as you push away from 3D. Continue reading “Love Wants to fill the Void”

Bogăția Rănilor Voastre

Bogăția Rănilor Voastre

e802445defaf0556ed5258bd413ee1a3.jpgJelelle Awen
18 Septembrie 2017

Valoarea vulnerabilității voastre … ceea ce este adesea ascunsă, este ca o comoară îngropată în corpul vostru emoțional. Este îngropată ca să o păstrați în siguranță de către partea voastră care vă protejează și vă păzește și de care ați avut nevoie mereu, de când ați venit în viața 3D și v-ați confruntat cu asprimea separării și a dualității. Continue reading “Bogăția Rănilor Voastre”