A FI în Procesul de Ascensiune

A FI în Procesul de Ascensiune

ja 12.12Jelelle Awen
11 Decembrie 2017

 

Nu văd imaginea Ascensiunii ca pe izbucnirea unei flăcări mari solare și noi toți suntem “mântuiți”, înălțați și salvați în acel moment fără durere, ajustare sau fără nici un proces. Ceea ce continuă să-mi fie arătat și să trăiesc în procesul de Ascensiune, sunt ciclurile, buclele și tiparele acestuia. Continue reading “A FI în Procesul de Ascensiune”

Advertisements

BEing In The Process Of Ascension

BEing In The Process Of Ascension

ja 12.12By Jelelle Awen
December 11, 2017

I’m not seeing the Ascension picture of a big burst of solar flare and we are all ‘saved’, raised, and redeemed in that instant without pain, adjustment, or a process at all. What I keep being shown and living out myself as Ascension is the process of it, the cycles and the loops and the patterns of it. Continue reading “BEing In The Process Of Ascension”

Devenind Sinele Vostru Fluture

Devenind Sinele Vostru Fluture

Jelelle Awen
30 Noiembrie 2017

PsychicMeaning2

Voi depășiți coconul ce a fost necesar anterior. Acest loc sigur pentru a vă coace, a suferi, a crea. Acest loc a fost îndepărtat, uneori era izolat, uneori se simțea ca un spațiu gol întunecat. Nu mai puteți să vă aflați într-un teren 3D de mai puțin, unde alții pot fi mai confortabili să vă întâlnească, chiar dacă creșteți mai mult decât imaginația lor o poate imagina. Continue reading “Devenind Sinele Vostru Fluture”

Becoming Your ButterFly Self

Becoming Your ButterFly Self

By Jelelle Awen
November 30, 2017

PsychicMeaning2

You are outgrowing that previously necessary cocoon. That safety place to bake, to ache, to create. That place removed, sometimes isolated, sometimes feeling dark void space. No longer able to be in a lesser 3D ground where others may be more comfortable meeting you there, even as you are growing taller than their imaginations can imagine yet. Continue reading “Becoming Your ButterFly Self”

2018 – Un Mega An pentru Revelații & Transformări

Actualizare Energetică: 2018 – Un Mega An pentru Revelații & Transformări

ja 30Jelelle Awen
Noiembrie 29, 2017

Toate acele coduri calde și plăcute care intră încă prin portaluri ce s-au deschis mai larg pe 11/11. Toată acea detoxifiere și purificare fizică, emoțională, chakrală pentru a primi Actualizări. Toată umbra care intră în lumină pe scenele de la Hollywood, și pe cele politice și guvernamentale. Toate acele linii temporale care se încadrează și se suprapun, pe măsură ce vălul continuă să se subțieze în interior, deoarece fiecare celulă vie a noastră este activată pentru a vibra tot mai sus. Continue reading “2018 – Un Mega An pentru Revelații & Transformări”

2018 – A Mega Year For Revelations & Shiftings

Energy Update: 2018 – A Mega Year For Revelations & Shiftings

By Jelelle Awen
November 29, 2017

ja 30

All those toasty and roasty codes coming in still through the portals opened wider on 11/11. All that physical, emotional, chakral detoxification and purification to receive the UPgrades. All that shadow coming into the light on stages of Hollywood, political and governmental too. All those merging and overlapping timelines as the veils continue to thin INside as our every living cell is activated to vibrate higher and higher. Continue reading “2018 – A Mega Year For Revelations & Shiftings”

TOTul este IUBIRE, nu Test sau Pedeapsă

TOT ce Experimentați este dat din Iubire, nu ca ‘Test’ sau Pedeapsă

Jelelle Awen
25 Noiembrie 2017

15203154_290849017982372_3931486909700610612_n

 

Tot ceea ce experimentăm în viață este dat din iubire, deținut de iubire, pentru iubire … ..o mantră puternică de a fi luată și în care să se trăiască. Simțiți părțile ce simt că viața este împotriva lor și le-ați putea oferi aceste mesaje de la Sinele vostru Superior/ sinele sacru uman 5D: Continue reading “TOTul este IUBIRE, nu Test sau Pedeapsă”

ALL Is Given In Love, Not As A ‘Test’ Or Punishment

ALL Of What We Experience Is Given In Love, Not As A ‘Test’ Or Punishment

By Jelelle Awen
November 25, 2017

15203154_290849017982372_3931486909700610612_n

ALL that we experience in life is given in love, held by love, for love…..a powerful mantra to take in and live by. Feel the parts of you that feel life is against them and you could offer these messages to them from your Higher Self/5D sacred human self: Continue reading “ALL Is Given In Love, Not As A ‘Test’ Or Punishment”