Momentul Următor este o Pagină Goală

Momentul Următor este o Pagină Goală

Raphael Awen
7 Martie 2018

Azi, ca orice moment următor, este o pagină goală.

Există un impuls al credințelor și valorilor voastre care se rostogolește ca un tren pe o șină uzată din interiorul vostru, ținută pe loc de părți ale voastre, care vor umple acea pagină goală dacă permiteți, dar înainte de orice moment, următoarea clipă, în esența sa este întotdeauna o pagină goală. Continue reading “Momentul Următor este o Pagină Goală”

Advertisements

The Next Moment is a Blank Slate

The Next Moment is a Blank Slate

sunrise-1634197__340

Raphael Awen
March 7th, 2018

Today, like any next moment, is a blank slate.

There is the momentum of your beliefs and values rolling like a train down a well worn track inside of you, held in place by parts of you, that will fill that blank slate if you allow it to, but prior to any moment, the next moment, in its essence is always a blank slate. Continue reading “The Next Moment is a Blank Slate”

Sistemul Anonim de Convingeri

Sistemul Anonim de Convingeri

turkey-3170918__340

Raphael Awen

Viața se relatează la totalitatea mea, iar eu mă relatez la totalitatea vieții. Se întâmplă pe fundal, cu sau fără conștientizarea mea. Poate că mă gândesc la ceva presant, dar în timp ce sunt concentrat în acea conștientizare, un milion de alte posibilități trec pe lângă mine fără nici un efort. Continue reading “Sistemul Anonim de Convingeri”

Belief Systems Anonymous

Belief Systems Anonymous


Raphael Awen

turkey-3170918__340

Life is relating to all of me, and I in turn am relating to all of life.

It’s happening in the background with or without my awareness. I may be thinking about something pressing, but while I’m given to that awareness, a million other potential concerns are moving along effortlessly. Continue reading “Belief Systems Anonymous”

The Universe doesn’t Owe You Anything

The Universe doesn’t Owe You Anything

fractal-1398275__340

By Raphael Awen
February 13, 2018

The Universe isn’t actually holding out on you.

The Universe doesn’t actually owe you anything.

The reason this is true is because the Universe has already given you everything it has to offer without holding anything back. Continue reading “The Universe doesn’t Owe You Anything”