TU ești cel pe care îl Așteptai

TU ești cel pe care îl Așteptai

Raphael Awen
April 17, 2018

school-1822565__340

Tu ești cel pe care l-ai așteptat.

Prin însăși natura noastră, ne înscriem la imagini diferite ale realității și apoi aceste imagini se manifestă în viața noastră ca “dovadă” a realității noastre. Continue reading “TU ești cel pe care îl Așteptai”

Advertisements

YOU are the One you’ve been Waiting for

YOU are the One you’ve been Waiting for

Raphael Awen
April 17, 2018

school-1822565__340

You are the one you’ve been waiting for.

By our very nature, we subscribe to different pictures of reality and then these pictures manifest in our lives as ‘proof’ of our reality. Continue reading “YOU are the One you’ve been Waiting for”

Bine ai Venit la Vastitatea din TINE!

Bine ai Venit la Vastitatea din TINE!


Jellele Awen
16 Aprilie 2018

Durerea poate veni din a te simți mic. Din a învăța să acționezi la scară mică și să te conformezi micimii din jurul tău. Suferința provine din proiecția micimii asupra ta și din acceptarea acestui lucru, care devine apoi realitatea ta … dar și a lor. Este un acord co-creat de a fi și a rămâne în micime. Continue reading “Bine ai Venit la Vastitatea din TINE!”

Welcome to the Vastness of YOU!

Welcome to the Vastness of YOU!


April 16, 2018
By Jelelle Awen

The pain can come from being small. From learning to act small and conform to the smallness around you. The suffering comes from their projection of smallness onto you and the acceptance of this that then becomes your reality….and theirs too. It is a co-created agreement to be and remain in smallness. Continue reading “Welcome to the Vastness of YOU!”

Invitație de la Sinele nostru Superior și de la Divinitate în timp ce ne Trezim

Invitație de la Sinele nostru Superior și de la Divinitate în timp ce ne Trezim

Jelelle Awen

Invitație de la sinele nostru superior și de la Divinitate în timp ce ne trezim: Continue reading “Invitație de la Sinele nostru Superior și de la Divinitate în timp ce ne Trezim”

Atragerea reuniunilor tribului VOSTRU de suflete

Atragerea reuniunilor tribului VOSTRU de suflete

Jelelle Awen
3 Aprilie 2018

Ceea ce a fost odinioară singur … ceea ce a fost odată izolat … ceea ce simțea odată sentimentul de abandon din interiorul vostru, găsește comuniunea din nou în inimile și sufletele rezonante. Începeți să atrageți aceste suflete pe măsură ce vă treziți, pe măsură ce frecvențele voastre înalte ale Sinelui încep să vină în conștiința voastră, pe măsură ce vă amintiți cine și ce sunteți cu adevărat. Pentru că activați mai mult din conștiința Unității din interior și o experimentați cu ceilalți. Continue reading “Atragerea reuniunilor tribului VOSTRU de suflete”

Drawing YOUR Soul Tribe Reunions

Drawing YOUR Soul Tribe Reunions

By Jelelle Awen
April 3rd, 2018

What was once lonely….what was once isolated…..what was once feeling abandoned feeling inside of you finds communion again in resonant hearts and souls. You start drawing these souls as you awaken, as your Higher Self frequencies start coming into your consciousness, as you remember who and what you really ARE. As you activate more of your Unity consciousness from within and experience it with others. Continue reading “Drawing YOUR Soul Tribe Reunions”

Momentul Următor este o Pagină Goală

Momentul Următor este o Pagină Goală

Raphael Awen
7 Martie 2018

Azi, ca orice moment următor, este o pagină goală.

Există un impuls al credințelor și valorilor voastre care se rostogolește ca un tren pe o șină uzată din interiorul vostru, ținută pe loc de părți ale voastre, care vor umple acea pagină goală dacă permiteți, dar înainte de orice moment, următoarea clipă, în esența sa este întotdeauna o pagină goală. Continue reading “Momentul Următor este o Pagină Goală”

The Next Moment is a Blank Slate

The Next Moment is a Blank Slate

sunrise-1634197__340

Raphael Awen
March 7th, 2018

Today, like any next moment, is a blank slate.

There is the momentum of your beliefs and values rolling like a train down a well worn track inside of you, held in place by parts of you, that will fill that blank slate if you allow it to, but prior to any moment, the next moment, in its essence is always a blank slate. Continue reading “The Next Moment is a Blank Slate”