O Călătorie în Timp, Vindecare Profundă

O Călătorie în Timp, Vindecare Profundă, Angajare și Întrupare

f3afc06ce2b1ccd1f573c94bc9c1d132Sophie
16 Ianuarie 2018

Mă simt chemată să împărtășesc azi faptul că întotdeauna trebuie să ne amintim că procesul “Flăcărilor Gemene” este în primul rând o călătorie înapoi spre Sine. Continue reading “O Călătorie în Timp, Vindecare Profundă”

Advertisements

A Journey of Time, Deep Healing

A journey of time, deep healing, commitment and embodiment

Sophie
January 16, 2018

I feel called to share today that we always have to remember that the Twin Flame process is first and foremost a journey back to the Self. Continue reading “A Journey of Time, Deep Healing”

Mesaj pentru Colectivul de FLĂCĂRI GEMENE

Mesaj pentru Colectivul de FLĂCĂRI GEMENE


81b442e8291c28a4ad7b50d124503e5aSophie

12 Ianuarie 2018

Acesta este un mesaj primit pe neașteptate direct din tărâmurile superioare.

În acest moment de evoluție, omologii Feminini ai Flăcărilor Gemene trebuie să se concentreze asupra progresului propriei lor vindecări și a căii feminine. Mult a fost deja procesat și s-a făcut în forme absolut uimitoare și neașteptate. Lucrurile au progresat mai repede decât am crezut și nivelul de Integritate și Completare găsit acum în Femininul Divin a fost văzut și simțit ca fiind impresionant. Continue reading “Mesaj pentru Colectivul de FLĂCĂRI GEMENE”

Message for The TWIN FLAME Collective

Message for The TWIN FLAME Collective

by Sophie
January 12, 2018

This is a channeled message received directly from higher realms unexpectedly.

At this time of the evolution Twin Flame Feminine counterparts must focus on the progression of their own healing and feminine path. A lot has been processed already and this in absolutely amazing and unexpected forms. Things have progressed faster than we thought and the level of Wholeness and Completion now found in the Divine Feminine has been highly seen and felt as impressive. Continue reading “Message for The TWIN FLAME Collective”

Flăcări Gemene – Dansul Energetic (II)

Flăcări Gemene – Întruparea Dansului Energetic

(Prima parte here)

522bbdbf96abc85198e6a439deb7dfd6Vera
7 Ianuarie 2018

Fugarul și Urmăritorul 

În multe cazuri, cu cât femininul este mai spiritual cu atât este masculinul mai pământesc, și cu cât este masculinul mai spiritual cu atât este mai femininul mai pământesc. Aceasta explică, de asemenea, dinamica obișnuită de fugar și urmăritor care are loc adesea între flăcările gemene. În timp ce femininul spiritual suferă pentru a fi cu cealaltă persoană, puternicul ei masculin pământesc imatur dorește cu disperare să facă să se întâmple și să lupte pentru a se întâmpla (urmărire). Ea nu este încă capabilă să se concentreze asupra propriului proces (deficit de energie masculină spirituală) și nu are răbdare să lase lucrurile să se dezvolte în modul lor natural (deficitul energiei feminine pământești). Continue reading “Flăcări Gemene – Dansul Energetic (II)”

Twin Flames – the Energetic Dance (II)

Twin Flames – Embodying the Energetic Dance

(1st part here)

by Vera
Jan 7, 2018

The Running and the Chasing

In many cases, the more spiritual feminine is more earthly masculine, and the more spiritual masculine is more earthly feminine. That also explains the very common running and chasing dynamics that often take place between twin flames. While the spiritual feminine aches to be with the other person, her strong immature earthly masculine desperately wants to make it happen and fights for it (chasing). She is not (yet) able to stay focused on her own process (deficit of spiritual masculine energy) and has no patience to let things develop in their natural way (deficit of earthly feminine energy). Continue reading “Twin Flames – the Energetic Dance (II)”

Flăcări Gemene – Dansul Energetic (I)

Flăcări Gemene – Întruparea Dansului Energetic

dancers-1869355_1920-1080x675

Vera
7 Ianuarie 2018

Notă: Experiența Flăcărilor Gemene este absolut fascinantă dintr-o perspectivă energetică și atât de perfect organizată, în timp ce partea umană din noi se luptă intens cu ea. Acest articol conține o mulțime de informații care pot fi destul de copleșitoare la început. Acordați-vă timp să le integrați, să simțiți ce rezonează. S-ar putea să descoperiți că de fiecare dată când vă întoarceți la el și îl recitiți veți găsi mai multe informații și o imagine mai completă. Continue reading “Flăcări Gemene – Dansul Energetic (I)”

Twin Flames – the Energetic Dance (I)

Twin Flames – Embodying the Energetic Dance

by Vera
Jan 7, 2018

Note: The twin flame experience is absolutely fascinating from an energetic perspective and so perfectly organized, while the human part of us struggles with it intensely. This article contains a lot of information that can be quite overwhelming at first. Take your time to integrate it, feel what resonates. You might discover that each time you come back to it and re-read it that you will find more information and getting a fuller picture.  Continue reading “Twin Flames – the Energetic Dance (I)”

Călătoria Flăcărilor Gemene

Călătoria Flăcărilor Gemene –O Problemă doar de Energie?

7a95bf77ae136073e1c3256d681ed92f.jpgsophiethetwinflamejourney
26 August 2017

Pe drumul spre omologul lor, patru sarcini importante “trebuie” să fie abordate de o Flacără Geamănă. Aceste misiuni sunt, cu alte cuvinte, călătoria pe care sufletul trebuie să o facă pentru a ajunge la destinație:

– Găsirea lor proprie, a adevărului lor, a unicității lor și ceea ce în termeni foarte simpli îi face să simtă fericirea și alinierea cu melodia inimii și a sufletului. Continue reading “Călătoria Flăcărilor Gemene”

The Twin Flame Journey

The Twin Flame Journey – Only a matter of energy?

by sophiethetwinflamejourney
August 26, 2017

On the path back to their counterpart, four main important tasks “should” be tackled by a Twin Flame. Those missions are in other words, the journey that the soul is supposed to take to reach its destination: Continue reading “The Twin Flame Journey”