Orizonturi Noi – Creațiile Noului Pământ

Orizonturi Noi – Creațiile Noului Pământ

Vera
24 Aprilie 2018 

New Horizons – New Earth Creations

L-am simțit cu toții. Un ciclu se încheie. Și un nou început este aici. Și este înfricoșător. Pentru că tot ce avem este încrederea în intuiția noastră, fără să știm exact unde ne duce.
Continue reading “Orizonturi Noi – Creațiile Noului Pământ”

Advertisements

Învățați să trăiți Viața necondiționată

Evenimentul: Învățați să trăiți Viața necondiționată

The Event: Learning to live the unconditional Life

Schimbările care au loc în prezent sunt dincolo de tot ceea ce am văzut și am experimentat înainte. Mulți așteaptă “Evenimentul”. Energiile curente sunt provocatoare din nou. Cu toate acestea, potențialul de salturi cuantice pe noul pământ nu a fost niciodată mai mare. Continue reading “Învățați să trăiți Viața necondiționată”

Learning to live the unconditional Life

The Event: Learning to live the unconditional Life

The Event: Learning to live the unconditional Life
The shifts happening at the moment are beyond anything we have seen and experienced before. Many are waiting for “the Event”. The current energies are challenging yet again. Nevertheless, the potential for quantum leaps into new earth has never been bigger. Continue reading “Learning to live the unconditional Life”

Cu Trenul de Viteză – Calea Resurecției

Cu Trenul de Viteză – Calea Resurecției

On the Speedtrain – the Resurrection PathwayVera
Mar 21, 2018

Frecvențele ajung la noi înălțimi. Avem de-a face cu furtuni solare și cutremure, care reflectă de fapt starea noastră de a fi în interior. Suntem într-un tren de viteză spre manifestarea Noului Pământ și a Uniunii Sacre. Suntem în mijlocul portalului uriaș de trezire. Continue reading “Cu Trenul de Viteză – Calea Resurecției”

On the Speedtrain – the Resurrection Pathway

On the Speedtrain – the Resurrection Pathway

by Vera
Mar 21, 2018 

On the Speedtrain – the Resurrection Pathway

The frequencies are reaching new heights. We are dealing with geostorms, and earthquakes, that actually reflect our state of being within. We are sitting in a speedtrain to New Earth manifestation and Sacred Union. We are in the middle of a huge resurrection gateway. Continue reading “On the Speedtrain – the Resurrection Pathway”

Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …

Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …

708f8f961c8c3f4a77c39a3172ebc3b4

Vera
18 Feb 2018

Doar pentru că intuiția și conștiința mea sunt intacte pentru a primi și de a transmite informații ce vin prin mine, ce este relevant pentru noi toți în procesul de ascensiune, și doar pentru că eu trăiesc o viață în afara a ceea ce noi numim dimensiunea a treia, nu înseamnă că am înțeles totul și că mi-am dat seama totul și navighez pe un val de iubire și bucurie continuă … Continue reading “Și Eu! Noi Toți Suntem Implicați …”

Me too! We are all in this together…

Me too! We are all in this together…

by Vera
Feb 18, 2018
Me too! We are all in this together…

Just because my intuition and consciousness are intact to receive and transmit information to come through me, that is relevant for us all in the ascension process, and just because I am living a life outside of what we would call the third dimension, does not mean that I’ve got it all figured out and that I am surfing on a constant love and bliss wave ….. Continue reading “Me too! We are all in this together…”

Totul în Interiorul Minții

Totul în Interiorul Minții – Conștiință a Unității, venim!

Vera
13 Feb 2018

All inside the Head – Unity Consciousness here we come!

Experiențe destul de intense în acest moment, nu? Vom trece prin spirale de gândire fără sfârșit, atacuri de anxietate, programe vechi ale egoului, legate de agresiune, control, manipulare, frustrare, dezamăgiri etc. Avem un timp dificil în care să ne concentrăm, iar de multe ori ne simțim deconectați. Avem cele mai ciudate pofte alimentare, multă nevoie de odihnă, neștiind ce să facem cu noi înșine, vise lucide, dureri de cap intense, ochii încețoșați ca niciodată înainte, și întregul corp este doar ca un bolnav cu cele mai sălbatice simptome, piele cu probleme, infecții, gripă de ascensiune, bufeuri la cald și la rece etc. Și mintea noastră este pierdută fără speranță, tot ce poate crede este: Ce naiba se întâmplă??? Unde este ieșirea de urgență? Continue reading “Totul în Interiorul Minții”

All inside the Head

All inside the Head – Unity Consciousness here we come!

by Vera
Feb 13, 2018

All inside the Head – Unity Consciousness here we come!

Pretty intense experiences at the moment, huh? We are going through seemingly endless thought spirals, anxiety attacks, big old ego programs related to aggression, control, manipulation, frustration, disappointments etc. We have a hard time to focus, often feel disconnected. We have weirdest food cravings, a lot of need to rest, not knowing what to do with ourselves, lucid dreaming, intense headaches, the eyes blurry as never before, and the whole body is just going berserk with wildest symptoms, skin break-outs, infections, ascension flu, hot and cold flashes etc. And our mind is hopelessly lost, all it can think is: WTF??? Where is the emergency exit? Continue reading “All inside the Head”